Bæredygtig indvinding af råstoffer

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Aalborg Portland indvinder kalk og ferskvand til at producere cement. Som rådgiver for Aalborg Portland er DGE med til at sikre, at indvindingen af vand sker på en bæredygtig måde. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet.


Tilladelsen til at indvinde råstoffer indeholder en række krav om, at grundvandsforholdene i og omkring kridtgraven skal overvåges. Det samme gælder for mængden af de råstoffer, der indvindes. DGE har i mange år leveret rådgivning i forbindelse med optimering, sikring og dokumentation af den bæredygtige indvinding samt, at indvindingstilladelsen overholdes.


Årsrapport

DGE har i den forbindelse til opgave at indsamle en mængde data, der kan belyse grundvandsforholdene i området, så grundvandsressourcen både sikres og udnyttes på den mest effektive måde. Den store datamængde bearbejdes, tolkes og præsenteres i en omfattende årsrapport.

Årsrapporten er afgørende for beslutningen om at etablere eventuelle nye tiltag, der dels skal sikre grundvandsressourcen og dels sikre, at der er den nødvendige forsyningssikkerhed omkring cementproduktionen.

DGE har varetaget denne opgave som fast rådgiver for Aalborg Portland siden begyndelsen af 1990’erne.


Om Aalborg Portland

Aalborg Portland har fra deres fabrik i Rørdal ved Aalborg produceret cement, siden selskabet blev stiftet af Frederik Læssøe Smidth og en række andre investorer i 1889. I mange år blev der udelukkende gravet kalk over grundvandsspejlet til cementproduktion, men i 1980 begyndte virksomheden at indvinde kalk under grundvandsspejlet til fremstilling af hvid cement – det såkaldte ’Aalborg White’.

Foruden kalk indvinder Aalborg Portland også en større mængde ferskvand til cementproduktion. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet som gevinst.

Læs mere om kontakt til myndighederne her.

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest