Totalrådgivning ved opførelsen af Brædstrup Vandværk

I Brædstrup ønskede man at opføre et nyt og fremtidssikret vandværk, da det gamle vandværk var i en så ringe stand, at det var nødvendigt at rive ned.

 

DGE har ydet totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af et af Danmarks mest moderne vandværker med den nyeste teknologi – fra udarbejdelse af ideforslag over projektering til fagtilsyn og byggeledelse. Det nye Brædstrup Vandværk med et etageareal på ca. 1000 m² overholder alle krav til Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS), hvor man ved hjælp af prøvehaner vil kunne dokumentere vandets kvalitet på alle trin i behandlingen.

et nyt og fremtidssikret vandværk med en sikker forsyningVandværket er opført med to ens produktionslinjer, som sikrer, at den ene linje altid vil kunne overtage, når den anden linje serviceres – et nyt og fremtidssikret vandværk med en sikker forsyning, der forhindrer forurening, og hvor en del af strømmen til værket leveres af solceller på taget. Der er desuden ydet bistand i forbindelse med jordkøb og nedrivning af eksisterende vandværk.

 

Læs mere om projektet her.

Kontakt

Lars Storkholm
Projektchef, Geolog
Direkte: +45 4152 4062
Email: lcs@dge.dk