Cirkulære Offentlige Indkøb for Aalborg Kommune

DGE hjælper Aalborg Kommune med at færdiggøre EU-projekt om Cirkulære Offentlige Indkøb.

DGE’s nye Markedschef for Grøn omstilling, Birgitte Krebs Schleemann, som kommer fra en stilling som projektleder hos Aalborg Kommune, fortsætter i DGE som overordnet projektleder for EU-projektet, CircularPP, da Aalborg Kommune har indgået samarbejdsaftale med DGE.

Projektet, som løber i perioden 2017-2021, arbejder med forskning, opbygning af viden samt konkrete pilotprojekter om cirkulære indkøb.  I projektet er der gennemført 5 cirkulære udbud. Der er gennemført et cirkulært pilotprojekt om levetidsforlængelse af IT-udstyr, som har resulteret i store besparelser hos Aalborg Kommune både økonomisk og klimamæssigt.

Indkøb kan være en vigtig strategisk driver for den grønne omstilling, og er et vigtigt værktøj for at nå regeringens mål om 70 % reduktion af CO2 inden 2030. Dansk Industri og KL er bare nogle af de aktører, der allerede har sat fokus på de grønne indkøb. Ved at købe ind grønt, bæredygtigt eller cirkulært kan der spares penge, ressourcer og bidrager positivt til klimaregnskabet. Erfaringer fra Aalborg Kommune understøtter dette, og viser, at man med ambitiøse udbudsprocesser kan skabe grønne forandringer i organisationer og i markedet, der rækker udover hvad man kan forvente ved en udbudsproces. Samtidig viser erfaringer også, at små forandringer i udbudsprocesser også kan medvirke til den grønne omstilling.

Du kan læse mere om projektet her: http://circularpp.eu/

”Birgitte har en nøglerolle i CircularPP projektet som overordnet projektleder og desuden projektleder for pilotprojektet om cirkulære IT, oplægsholder, planlægger af diverse seminarer og meget mere, og det har kun været naturligt for Aalborg Kommune at fortsætte vores samarbejde med Birgitte i DGE-regi.” Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Funktionsleder Jens Riise Dalgaard.

Har du brug for input til de grønne indkøb, faglig sparring, en workshop, en projektleder for et større pilotprojekt eller andre af Birgittes faglige kompetencer, så ring på tlf. 2212 9949 for at få en snak om den hjælp I har brug for.

Læs mere om bæredygtige indkøb