Innovative regnvandsløsninger på Frederiksberg

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Innovative regnvandsløsninger på Frederiksberg

DGE har været med til at udvikle unikke, effektive løsninger til regnvandshåndtering for Frederiksberg Kommune. Resultatet er et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg

Byen er bedre sikret mod oversvømmelser, og så bliver regnvandet udnyttet lokalt til blandt andet vanding af vejtræer.

Projektet blev skabt i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som skal sikre kommunen mod skybrud. Samtidig skulle klimatilpasningen være et element, der kan give merværdi i samfundet ved at bidrage til rekreative og attraktive byrum med mere natur. Projektet lykkedes. Frederiksberg er både blevet mere frodigt og bæredygtigt.

Løsningen er skalerbar og er blevet tilpasset de konkrete ønsker til vandhåndtering, som Frederiksberg Kommune har haft for de to veje, Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej, hvor løsningen i første omgang er implementeret. Løsningen er opbygget af eksisterende, simple og gennemprøvede komponenter sammensat på en ny og innovativ måde.

På de to veje håndteres henholdsvis 135 m3 og 114 m3 regnvand, som renses og anvendes til selvvanding af vejtræer, inden vandet opsamles i underjordiske magasiner. Til at styre hastigheden på udløbet fra magasinerne til kloakken blev der specialdesignet en kontraklap-regulatorventil. Den kan udlede mellem 0,2 og 7 liter vand i sekundet og forhindrer samtidig spildevand fra kloakken i at løbe tilbage i systemet.

I innovationsforløbet har DGE også været med til at videreudvikle konceptet for selvvanding af træer til en løsning, hvor der under hvert vejtræ placeres en kombination af et magasin og et bassin med pimpsten, der kan suge vandet op til træets rødder. Løsningen er skalerbar og implementeret på Dronning Olgas Vej. Her opsamles og opbevares ved hvert træ 9 m3 renset vejvand, som træet bruger. Dermed sparer Frederiksberg Kommune årligt ca. 1.500 kroner pr. vejtræ til driftsvanding.

Et frugtbart innovationssamarbejde 

Projektet er skabt i konsortiet Climate Value Solutions (CVS), som i 2017 indgik et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune om regnvandshåndtering. Udover DGE er Opland og Nyrup Plast partnere i konsortiet.

Konsortiet CVS’ løsningskoncept kaldes PunktVÏS (Viden, Innovation og Synergi leveret i punktvise nedslag for fremtidens klima).

Kontaktpersoner

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest