Kystsikring langs Limfjorden forstærkes med overskudsjord

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Stigende vandstand og ekstreme mængder af regnvand er et voksende problem ved danske kyster. På en strækning langs Limfjorden har man forstærket et dige med overskudsjord fra lokale byggeprojekter. 

Overskudsjord er en stor udfordring over hele landet, idet deportering af jorden kan blive en kostelig affære, men ved Aggersundbroen ved Limfjorden har man løst problemet på en alternativ og bæredygtig måde. Jorden, som er brugt til at forstærke diget langs kysten, er nemlig lettere forurenet overskudsjord fra nordjyske byggeprojekter. 

Tidligere skulle jorden fragtes væk, men denne løsning er en lokal løsning, som der er mange fordele ved. Der er brug for projekter tæt på der, hvor overskudsjorden opstår, så man undgår de lange transporter, der både er en belastning for økonomien og for miljøet. I dette projekt bliver den værdifulde landbrugsjord bag diget beskyttet, mens man opnår en besparelse på de råstoffer, der ellers skulle være anvendt til at forstærke diget.

Ingen forureningsrisiko

Rådgivere fra DGE har i forbindelse med projektet beregnet og vurderet risikoen ved at genanvende overskudsjorden, der er lettere forurenet, og på baggrund heraf er det blevet fastlagt, at der ikke er nogen forureningsrisiko forbundet. Dette skyldes blandt andet det forhold, at overskudsjorden udelukket er forurenet med et moderat indhold af tungmetaller, olie- og tjærestoffer – hvilket vil sige immobile stoffer, der ikke i kritisk grad siver ud i omgivelserne. Diget er desuden tildækket med uforurenet muldjord og tilsået med græs, som gør, at der ikke er nogen kontaktrisiko forbundet med at opholde sig på diget.

Stort potentiale

Alle partner tilknyttet projektet er enige om, at der er tale om et godt koncept med stort potentiale. Konceptet kan nemlig overføres til andre lavtliggende dyrknings- og sommerhusområder, som i stigende grad er udsat for oversvømmelser. For DGE kan projektet videreføres til en lang række andre områder, hvor der efterhånden er et akut behov for kystsikring. Det handler om at se på den lettere forurenede jord som en ressource og ikke som et affaldsprodukt. 

Du kan læse mere om jordhåndtering lige her.

Kontaktpersoner

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest