Miljørådgiver for Aarhus Lufthavn

Som listevirksomhed skal Aarhus lufthavn opfylde en række miljømæssige krav, hvilket bl.a. betyder, at der skal anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT) for at minimere belastningen af lufthavnens aktiviteter i forhold til omgivelserne mest muligt.

 

Ved vurderingen af hvad der skal anses som den bedste tilgængelige teknik, skal der lægges særlig vægt på den forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi. Grundlæggende skal renere teknologi prioriteres i forhold til rensningsteknologi.

DGE yder generel miljørådgivning for Aarhus Lufthavn, så de miljømæssige krav og kravet om den bedste tilgængelige teknik opfyldes. Derudover foretager DGE monitering af grundvand og vandværk samt varetager ansøgninger af miljøgodkendelser for lufthavnen.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk