Bygherrerådgivning for ATP Ejendomme

DGE har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med projektering, fagtilsyn og byggeledelse ved ombygningen af den nye stålbro på Skt. Clemens Torv i Aarhus. Dette projekt omfattede opførelse af den nye bro samt nødvendige nedrivninger af eksisterende konstruktioner og omlægning af ledninger.

 

ATP Ejendomme ønskede at give Skt. Clemens Torv i Aarhus centrum et tiltrængt vitamintilskud i form af bl.a. en ny sidebro, der skulle skabe optimale adgangsforhold og samtidig et spændende byrum på strøget med plads til liv
og bevægelse for kunder og handlende.

Dertil ønskede ATP Ejendomme i et sideløbende projekt at ændre Clemensborg fra butikscenter til butikker med indgang fra den nye sidebro.

DGE var yderligere totalrådgiver i hele processen i forbindelse med butiksindretning af Clemensborg, som har et samlet etageareal på 10.000 m².  Projektet, som var en gennemgribende renovering og ombygning, omfattede primært:

 

  • Ændringer af rulletrapper
  • Fjernelse og omlægning af toiletfaciliteter
  • Nyindretning af butikker
  • Nyt forrum ved hovedtrappe
  • Køkkenindretning
  • Lofter og belysning
  • Opdeling af butikslejemål

 

Læs mere om lokalplaner her.

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk