Landfill Mining – udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier

DGE har med en række samarbejdspartnere modtaget midler fra Miljøstyrelsen til udvikling og demonstration af koncept for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining – eller sagt på en anden måde: upcycling af gammelt affald på lossepladser.

 

Formålet med projektet er at undersøge de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved Landfill Mining ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret affald fra Skaarup deponi ved Skanderborg.

Inden opgravningen gennemføres en screening fra overfladen ved non-invasive undersøgelser for at få et tredimensionelt billede af deponiets sammensætning. Efter opgravningen foretages en udsortering og karakterisering for kommerciel afsætning af affaldsfraktionerne for genanvendelse. Målet er at udvikle en metode til gennemførelse af fremtidige Landfill Mining projekter på forskellige typer af deponier og lossepladser i både ind- og udland.

 

De deltagende virksomheder i projektet er:

  • DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
  • Kingo Karlsen A/S
  • Renosyd I/S
  • Biorem ApS
  • Dansk Affaldsforening

 

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk