Lars Baltzer Overgaard er tilbage i DGE

Det er os en stor glæde at meddele, at vores tidligere kollega Lars Baltzer Overgaard er vendt tilbage til DGE’s afdeling i Aarhus i en nyoprettet stilling som projektchef pr. 1. februar 2014.

 

Lars er uddannet kemiingeniør og specialist i projektstyring og effektiv gennemførelse af undersøgelse af jord- og grundvandsforureninger for offentlige og private kunder. Hos DGE har Lars bl.a. koordineret undersøgelser for Oliebranchens Miljøpulje samt flere regioner.

Lars har også stor erfaring med indeklimasikring, herunder udførelse af sporgas- og indeklimaundersøgelser, ligesom han har deltaget ved lossepladsprojekter, kortlægningsopgaver, saneringsopgaver og afværgeprojekter, hvor bl.a. indeklimasikring har været essentielle parametre. Med 19 års erfaring inden for miljørådgivning har Lars et indgående kendskab til forvaltningsret i miljøsagsbehandling.

 

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk