Lettere forurenet jord forstærker dige ved Limfjorden

Vesthimmerlands Kommune har i september 2013 med en miljøgodkendelse givet tilladelse til, at et dige øst for Aggersundbroen må forstærkes med lettere forurenet jord. DGE har beregnet forureningsrisikoen og ser mange fordele ved konceptet.

 

Med miljøgodkendelsen har lokale virksomheder i Nordjylland fået en alternativ deponeringsmulighed, når de skal deponere lettere forurenet overskudsjord fra byggeprojekter. Diget er ejet af Nørrekær Enges Landvindingslag, mens HMN Entreprenøren i Løgstør har ansvaret for at vedligeholde og forstærke diget. Entreprenørvirksomheden tilbyder nu at tage imod den lettere forurenede jord til en konkurrencedygtig pris. Derved opnår man en samfundsmæssig besparelse på grus og sand fra de omkringliggende råstofgrave, som ellers skulle være anvendt til at forstærke diget.

– Hvis der ikke var nogle genanvendelsesprojekter, så ville det ofte være nødvendigt at fragte jorden langt væk og deponere den uden nyttevirkning til mange penge pr. ton. Her er der tale om en win-win situation, fordi landmændene får beskyttet agerjorden samtidig med, at man sparer på råstoffer til diget og genanvender den forurenede jord, udtaler Sven Ulrich Bertelsen, som er ingeniør hos DGE.

 

Et koncept med stort potentiale

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen, er enig i, at der er tale om et godt koncept, som kan udbredes til lignende områder:

– Det er et ganske udmærket og flot koncept, som vi bare skal have udbredt. Hvis vi ikke finder nogle alternative deponeringsmuligheder til den forurenede jord, så har vi en byudvikling, som går i stå. Det er for mig at se helt optimalt at genanvende jorden til det her formål, udtaler borgmester Knud Kristensen.

 

Ingen forureningsrisiko

Med den gennemførte risikovurdering garanterer DGE, at den lettere forurenede jord ikke giver anledning til yderligere forurening i og omkring Limfjorden.

Forureningen i jorden vil udelukkende bestå af et moderat indhold af tungmetaller, olie- og tjærestoffer, som alle er immobile stoffer, der ifølge vores beregninger ikke siver ud i omgivelserne, udtaler Sven Ulrich Bertelsen.

Diget vil desuden blive tildækket med uforurenet muldjord tilsået med græs, så der ikke er nogen kontaktrisiko forbundet med at genanvende den lettere forurenede jord.

DGE oplever stor efterspørgsel på udførelse af risikovurderinger og indhentning af tilladelser til nyttiggørelse og genanvendelse af lettere forurenet jord.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk