Lovgivning kan fremme genanvendelse af byggeaffald

Når ansatte i den danske byggebranche ønsker at håndtere byggeaffald korrekt, er det svært at følge reglerne i praksis. Det mener en tredjedel af de bygherrer, entreprenører og håndværkere, der til daglig beskæftiger sig med byggeprojekter. En fælles dansk lovgivning på området vil kunne imødekomme det problem.

 

En undersøgelse foretaget af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald i oktober 2017 viser, at omkring en tredjedel af de adspurgte i den danske byggebranche oplever det som værende vanskeligt eller meget vanskeligt at fortolke og anvende reglerne for byggeaffald i praksis. Der efterlyses et større fokus på området, som bør prioriteres højere.

Skal ambitionerne om et Danmark uden affald indfries, er der også god grund til at tage undersøgelsens resultater til efterretning. Byggeaffald udgør nemlig 35 % af den samlede affaldsmængde herhjemme. Et større fokus på genanvendelse vil dermed være et væsentligt bidrag til en mere cirkulær økonomi.

 

Fra oplysning til vejledning

Markedschef for bygningsforurening Hanne Sadolin Jensen var blandt de første i DGE til at specialisere sig i området. Hun genkender tydeligt de udfordringer, som undersøgelsen fremhæver.

– I begyndelsen havde vi især fokus på at oplyse om vigtigheden i at foretage bygningsundersøgelser, da mange ikke var bekendte med, at det er nødvendigt for at kunne håndtere deres byggeaffald korrekt. I dag bruger vi langt mere tid på vejledning i, hvordan man griber det an på den rigtige måde. Det er blevet alment kendt, at der er en række krav, som skal overholdes, men ikke hvordan de efterleves i praksis, understreger hun.

 

Et marked i ubalance

Og det er der god grund til. Helt fra begyndelsen har der været efterspørgsel på en samlet dansk lovgivning på området og et sæt fælles retningslinjer, som alle er pålagt at skulle følge. Lovgivningen lader fortsat vente på sig, og det har konsekvenser ved forhandlinger og tilbudsgivning, hvor bidragyderne ikke er underlagt de samme vilkår.

Det skaber et marked i ubalance, fordi det reelt set er op til den enkelte rådgiver og bygherre at skulle fortolke forskellig lovgivning. Groft sagt er det faktisk op til den enkeltes samvittighed. Der findes f.eks. heller ingen standarder for prøvetagning, hvilket er meget problematisk. Det er fint nok med en grænseværdi for bly, men hvis prøven er taget forkert og f.eks. er blevet fortyndet, så er den ikke længere retvisende, forklarer Hanne Sadolin Jensen.

 

Genanvendelse med omtanke

Intentionen om at ville håndtere byggeaffald korrekt fejler ikke noget blandt dem, der til daglig beskæftiger sig med byggeprojekter. Hele 71 % af de adspurgte efterlyser et større fokus på området, og godt halvdelen ønsker mere viden om, hvordan man genanvender byggeaffald.

Ifølge Hanne Sadolin Jensen er det erfaringen, at ingen genanvender for økonomiens skyld, men derimod fordi det er oppe i tiden og giver positiv omtale. Samtidig understreger hun, at selvom det i enhver henseende er væsentligt for en mere cirkulær økonomi at genanvende, så bør det ikke være for enhver pris. Materialer, som indeholder f.eks. PCB, kan få fatale følger for mennesker og miljø, hvis de genbruges.

– Jeg vil sige det sådan, at genanvendelse med omtanke for mennesker og miljø er vigtigt. Og det skal vi absolut blive bedre til.

 

Læs mere om håndtering af materialer og affald.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk