Martin Bymose ansat som projektchef i DGE

DGE udbygger sine faglige kompetencer inden for jord og grundvand med ansættelsen af tidligere project manager i NIRAS, Martin Brandi Bymose. Han tiltræder pr. 1. marts 2016 stillingen som projektchef i DGEs afdeling i København.

 

Martin Bymose er en rutineret fagekspert med en solid baggrund i branchen og mere end 15 års erfaring inden for forurenet jord og grundvand. Han er uddannet geolog har bl.a. arbejdet i NIRAS, MT HØJGAARD og GEOSCANDIC med alle facetter af forureningsundersøgelser, både som developer, rådgiver for private og for regionerne. På det seneste har han blandt andet haft fokus på avancerede afværgemetoder for regionerne.

 

Martin Bymose

Som projektchef hos DGE skal Martin fungere som et nyt fagligt ankerpunkt for virksomhedens jord- og grundvandsydelser, der bl.a. omfatter:

 

  • Projektering og design af afværgeløsninger.
  • Gennemførelse af afværgeprojekter.
  • Risikovurderinger og budgetopstillinger ved håndtering af forurenet jord og grundvand.
  • Jordhåndtering, jordbalancer og forklassificering af jord ved bygge og anlægsarbejder.
  • Miljøtilsyn i forbindelse med håndtering af forurenet jord.
  • Indledende, orienterende og afgrænsende undersøgelser.
  • Risikovurderinger overfor indeklima.
  • Villaolietanke.

Kontakt

Martin Bymose
Projektchef, Geolog
Direkte: +45 6155 7535
Email: mbb@dge.dk

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk