Miljøgodkendelse af virksomheder – nye regler for anmeldelse

Alle virksomheder, som er omfattet af krav om miljøgodkendelse, skal fra 1. januar 2016 anmelde nye aktiviteter på det digitale anmeldesystem bygogmiljoe.dk

 

Lad DGE lave ansøgningen

Som bygherre eller virksomhedsejer kan du ansøge selv eller vælge at give fuldmagt til en rådgiver. DGE kan søge tilladelse på dine vegne eller hjælpe dig med at udarbejde nogle af de bilag, du skal sende med.

 

Ansøgningskrav

Alle oplysninger om virksomhedens miljøforhold kan derfor fremover kun indgives digitalt. Det vedrører ansøgning om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-anmeldelse. I ansøgningssystemet vil ansøger blive præsenteret for et samlet sæt af oplysningskrav.

 

Tilladelsen

Når kommunen har færdigbehandlet ansøgningen modtager virksomheden de ansøgte tilladelser samtidigt.

 

Spildevandstilladelser og VVM-anmeldelser

Ansøgning om spildevandstilladelser og anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen er også omfattet af den nye anmeldeordning.

 

Log på

Du skal bruge NemId, når du logger på Byg og Miljø. Når du er logget på, gemmer systemet automatisk dit arbejde, så du kan vende tilbage senere og fortsætte, hvor du kom til. Du har altid mulighed for at logge dig på og se dine ansøgninger – både dem du er i gang med at udarbejde og dem, du allerede har indsendt.

 

Formål

Formålet med ændringerne er at forenkle miljøgodkendelsesprocessen for virksomhederne. Udover den digitale anmeldeordning, hvor virksomhederne kommer med en række oplysninger og skal anmelde, om de kan overholde en række krav, sammentænkes afgørelserne for miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt vil ansøge om og modtage de tre afgørelser samtidigt.

 

Pligt til anmeldelse af igangsætning

Endvidere bliver virksomheder omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed i forbindelse med nyetablering forpligtet til at anmelde igangsætning af virksomhedens drift til godkendelsesmyndigheder. På den måde får myndigheden mulighed for at føre et opstartstilsyn senest 3 måneder efter igangsætning af driften.

Kontakt

Birgitte Winther Pedersen
Projektleder, Miljøingeniør
Direkte: +45 4091 0025
Email: bwp@dge.dk