Miljøscreening af nedrivningsparate bygninger for FES

DGE skal for FES, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, screene 49 nedrivningsparate ejendomme fordelt i hele Danmark for miljøfremmede stoffer.

 

Der findes fortsat miljøfarlige stoffer, som f.eks. PCB og asbest, i mange ejendomme i dag, og som en af en landets største ejendomsforvaltere har FES naturligvis stort fokus på denne problematik. Ligeledes er der ifølge Affaldsbekendtgørelsen en række lovpligtige krav i forbindelse med renovering, ombygning eller nedrivning af en bygning.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses nedrivningsparate bygninger skal derfor først og fremmest kortlægges forud for nedrivningen. Det vil sige, at der skal udtages prøver af byggematerialer, der erfaringsmæssigt vides at kunne indeholde miljøfarlige stoffer. Der skal blandt andet undersøges for PBC, tungmetaller, asbest og klorerede paraffiner.

Opgaven er vundet efter en indbudt licitation, og DGE ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med FES.

Tidligere har DGE løst den største sammenhængende undersøgelse nogensinde af PCB i bygninger i Danmark for FES.

DGE er blandt de danske rådgivningsvirksomheder, der løser flest PCB-relaterede opgaver og tilbyder i dag alle former for rådgivning i relation til PCB, herunder rådgivning ved sanering, ombygning og nedrivning, prøvetagninger samt indeklimaundersøgelser.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk