Miljøstyrelsen offentliggør rapport om potentialet i tidligere deponeret affald

På et affaldscenter i Skanderborg er tidligere deponeret affald gravet op og sorteret. Processen kaldes Landfill Mining og har til formål at udnytte de materialer, som ligger gemt i gamle lossepladser. For første gang dokumenteres potentialet ved Landfill Mining i Danmark i en rapport, som netop er offentliggjort af Miljøstyrelsen (Miljøprojekt nr. 1982, Februar 2018).

 

Gamle lossepladser og deponier indeholder potentielt ressourcer, som kan udnyttes og genanvendes til andre formål. Det er tanken bag Landfill Mining, hvor tidligere deponeret affald graves op og sorteres til med henblik på udnyttelse til andre formål. Afhængig af materialernes omfang og karakter er der tale om et væsentligt bidrag til at opnå en ressourceeffektiv, cirkulær og klimavenlig økonomi. Derfor har Europa-Parlamentet vedtaget, at potentialet ved Landfill Mining skal kortlægges i alle medlemslande.

I Danmark er de tidligere erfaringer med Landfill Mining begrænsede. Derfor er der blevet nedsat en projektgruppe, som med støtte fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUPD) har undersøgt potentialet ved udnyttelse af ressourcer og energi ved Landfill Mining. Processen er anvendt på tidligere deponeret affald fra Affaldscenter Skårup i Skanderborg i efteråret 2016.

 

Beregningsmodel til fremtidige projekter

Rapporten indeholder blandt andet et særdeles brugbart værktøj til aktører, der overvejer at benytte Landfill Mining. Her er der tale om en beregningsmodel, der gennemgår de økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige aspekter ved processen. Beregningsmodellen består af en række scenarier, hvor der for hvert enkelt scenarie er gennemført beregninger, der viser den samlede økonomi ved Landfill Mining. I alle tilfælde vil der være tale om en omkostning på mellem 28 kr. og 775 kr. pr. tons affald. Værktøjet kan frit downloades og anvendes til at planlægge, udvælge og gennemføre fremtidige projekter med Landfill Mining både herhjemme og i udlandet.

Download beregningsmodellen på landfillmining.dk.

 

Erfaringer i projektet

DGE er blandt deltagerne i projektgruppen og har med projektet opnået værdifulde erfaringer med ansøgning om miljøgodkendelse til opgravning og sortering af tidligere nedgravet affald, vigtigheden af forundersøgelser og historik, herunder forsøg med noninvasive metoder, opstilling af sikkerhedsinstrukser og arbejdspladsvurderinger ved arbejde med potentielt farligt affald samt sorteringsprocesser og muligheder for optimering – ikke mindst hvilke afgiftsmæssige og miljømæssige drivere, der skal være til stede for at anbefale fremtidig Landfill Mining.

Læs hele rapporten fra Miljøstyrelsen her.

 

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk