Mursten genanvendes efter nedrivning af ejendom

I december blev en tidligere udlejningsejendom i Hjørring revet ned. Det skete efter, at DGE tidligere på året havde undersøgt ejendommen for miljøfarlige stoffer. Fokus har fra starten været at minimere affald ved nedrivningen og genanvende så mange materialer som muligt.

 

Når bygninger skal nedrives, kan det være fordelagtigt at overveje, om nogle af materialerne kan genbruges og leve videre et nyt sted. Det er netop, hvad affaldsselskabet AVV har gjort. Derfor kontaktede de DGE for at få foretaget en grundig screening af en af deres bygninger for miljøfarlige stoffer.

AVV har gjort det rigtige med at få bygningen undersøgt fra start. På den måde er de sikre på, at de har håndteret materialerne korrekt. Eftersom de fra start har gjort opmærksom på, at de ønskede at genbruge murstenene, har vi lagt særligt vægt på at undersøge, om der var forureningskilder tæt herpå. Det gjorde vi f.eks. ved at undersøge, om der var malet på bagsiden af dem, hvilket i så fald skulle renses af, siger Hanne Sadolin Jensen, markedschef i DGE.

Efter nedrivningen er det meningen, at de mursten, der ikke er forurenede, skal renses på et anlæg, som AVV selv har erhvervet. Herefter skal de sælges som genbrugssten.

 

Det er ikke kun byggematerialer, der genanvendes

Genbrug er ikke kun tænkt ind i forhold til genanvendelse af byggematerialerne, men er overvejet i hele processen.

Hos AVV er hele vores tankegang bygget op omkring, hvordan vi minimerer affald mest muligt. Vi lancerer løbende forskellige genbrugsprojekter. Vi har bl.a. etableret vores egen genbrugsbutik, hvor der sælges et bredt udvalg af ting, som borgere har indleveret til genbrug. Her er det meningen, at flere dele fra ejendommen skal sælges. Det gælder f.eks. lamper og bordplader, siger Kurt Brandi, projektmedarbejder i AVV.

Det videre arbejde i projektet er, at murstenene skal renses og sættes til salg. For at skabe ekstra opmærksomhed omkring nedrivningen, er der sat et kamera op, der filmer nedrivningen. Det er samtidig for at vise, at selvom en bygning rives ned, så kan dele af den godt bruges igen.

 

Læs mere om bygningsundersøgelser.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk