Nordjyske kommuner finder fælles fodslag om bygge- og anlægsaffald

DGE var medarrangør, da ni nordjyske kommuner i onsdags mødtes hos Aalborg Kommune til en udbytterig temadag om håndtering af bygge- og anlægsaffald.
Der er i dag stor forskel på måden bygge- og anlægsaffald håndteres på i hver kommune. Samtidig krydser bygge- og anlægsaffald ofte kommunegrænser i forbindelse med nyttiggørelse og bortskaffelse. Formålet med temadagen var derfor at få kendskab til hinandens udfordringer og erfaringer og på sigt gerne skabe en fælles nordjysk praksis på området – fra screening til modtagelse.
DGE stod til rådighed med sparring i løbet af dagen og supplerede den ivrige debat blandt de 40 deltagere med et oplæg om bygningskortlægning i praksis.
Temadagen udmøntede sig i enighed om behovet og fordelene ved etableringen af en ERFA-gruppe, hvor kommunerne nu løbende vil mødes og arbejde hen imod mere ensartet håndtering.