Ny bynær marina i Løgstør

Vesthimmerlands Kommune planlægger etablering af en ny marina med tilhørende faciliteter ved den nuværende industrihavn i Løgstør. DGE udfører de indledende miljø- og geotekniske screeninger af det nye marinaområde med det formål at klarlægge eventuelle udfordringer i forhold til forurening og byggetekniske forhold.

 

Løgstør skal have en helt ny marina med nye boliger og havnefaciliteter. For at sikre at det gamle havneområde ikke er forurenet i en sådan grad, at en ny marina ikke kan anlægges, er det nødvendigt at udføre grundige forundersøgelser. I den forbindelse har Vesthimmerland kommune tildelt DGE opgaven at forestå screeninger af området, dels miljøtekniske dels geotekniske, for at anskueliggøre og give et indblik i områdets udviklingsmuligheder.

Baggrunden for det omfattende havneprojekt er bl.a., at den nuværende lystbådehavn i Løgstør gennem flere år har været fyldt helt op med både om sommeren, og man har således ikke kunne håndtere flere sejlturister i byen. Derudover savner hele havne- og marinaområdet i den grad anvendelsesmuligheder for byens borgere, virksomheder og turister.

Ifølge projektchef Henrik Melgaard fra DGE er etableringen af den nye marina et rigtigt godt tiltag, der kan skabe vækst i Løgstør. Det er altid en fornøjelse at bidrage til at skabe udvikling i og nye anvendelser af eksisterende områder til gavn for både beboere og virksomheder i kommunen og regionen, udtaler Henrik Melgaard, der foretager undersøgelserne af havneområdet i Løgstør.

Det er Vesthimmerlands Kommunes plan at have særlig fokus på turisme, erhverv, sammenhæng til bycenter samt vandrelaterede kreative oplevelsesmuligheder i anlæggelsen, så den nye marina kan live op og blive samlingspunkt.

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk