Ny udbudslov gør det nemmere at stille krav om miljømærkede indkøb

Den nye udbudslov træder i kraft den 1. januar 2016 og giver de offentlige indkøbere en mulighed for at kræve miljømærkede produkter og/eller ydelser.

 

Den nye lov indeholder klare krav om mærkning, hvilket vil gøre det nemmere for de offentlige indkøbere at indarbejde disse krav i udbudsmaterialet. Hermed vil leverandører fremover blive mødt med mere præcise krav men også med en mere fair konkurrence.

De offentlige indkøbere må kræve miljømærker, som overholder de fastsatte krav i § 46 i udbudsloven, herunder bl.a. at mærkekravene kun vedrører krav, der er genstand for kontrakten (mærket skal have betydning for leverancen), mærkerne skal være objektivt verificerbare, mærket skal være udviklet i en åben og gennemsigtig proces og mærkerne skal være tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere.

Stiller den offentlige indkøbere krav om et bestemt miljømærke, skal alle mærker, der opfylder kravet eller tilsvarende mærkekrav accepteres. Men der gives også plads til accept af anden passende dokumentation, som viser opfyldelse af mærkekravet.  

Fortsat i § 46 er der beskrevet, at den offentlige indkøber kan afvise et tilbud, hvis indkøberen skal bruge flere ressourcer på at vurdere den alternative dokumentation for opfyldelse end de ressourcer, der ville blive brugt for at konstatere at tilbudsgiveren har det krævede mærke. Dette kan gøre det svært at få accepteret et produkt med en alternativ mærkning.

 

Svanemærket og EU-blomsten

I Danmark er de officielle miljømærker i dag Svanemærket og EU-blomsten. DGE kan hjælpe dig med at sikre, at dine produkter opfylder kriterierne for mærkning eller udarbejde en ansøgning for at få dit produkt med i en af mærkningerne – Svanen og Blomsten.