Ny UV-teknologi kan sænke udgifter til afværgeanlæg

Shimon Peretz, Atlantium, og Martin Bymose, DGE, foran testanlægget.

Der er godt nyt til først og fremmest de danske regioner, der hvert år har store udgifter forbundet med at drive anlæg til rensning af forurenet grundvand. Resultaterne fra et pilotforsøg viser, at en ny UV-teknologi kan reducere mængden af klorerede opløsningsmidler markant, hvilket gør det muligt at køre afværgeanlæg med et højere flow. Det øger effekten af indsatsen, og dermed reduceres driftsomkostningerne betydeligt. 

 

Resultaterne er tydelige. Den nye UV-teknologi kan reducere mængden af klorerede opløsningsmidler, især PCE og TCE, med op til 95 %. Ved at fjerne de klorerede opløsningsmidler fra grundvandet, inden det ledes igennem kulfilteret, forlænges levetiden for de aktive kul betydeligt, da kullene ellers skal udskiftes ofte. Ikke mindst skal der ved etablering af nye anlæg investeres i nye, store og dermed meget dyre kulfiltre. Anvendelsen af UV-teknologien har således skabt en mulighed for at reducere både anlægsomkostningerne og især de årlige driftsomkostninger til afværgeanlæg.

 

Om pilotforsøget

Teknologien er testet på et anlæg, som er stillet til rådighed af Region Hovedstaden. Over fire dage er der opereret med forskellige flowhastigheder og med forskellige mængder tilført UV-energi med det formål at kunne bevise, hvor effektiv denne nye UV-teknologi er på klorerede opløsningsmidler.

 

Proof of concept

Pilotforsøget har været en ”proof of concept”-test, hvor erfaringer fra andre steder i verden er afprøvet under danske forhold. Det er den danske teknologivirksomhed Insatech, der har importeret teknologien. Insatech har erfaring med anvendelse af UV i deres udstyr til rensning af andre typer vand. I samarbejde med DGE har de optimeret den nye UV-teknologi til grundvandskemien og forureningsniveauet på den lokalitet, hvor teknologien er testet. Resultaterne er præsenteret til konferencen Remediation Day 2018 den 1. marts i Belgien.

 

Forretningsmodel

DGE og Insatech skal fremover teste teknologien på andre anlæg, hvor kemien og forureningsniveauet har en anden sammensætning. F.eks. skal det undersøges, om UV-teknologi i samme grad kan reducere mængden af MTBE og pesticider. Insatech har med rådgivning fra DGE bygget en testenhed, der kan anvendes til test af, om teknologien vil være egnet på flere typer af forurenet vand. Her er sigtet i første omgang rettet mod lokaliteter med behov for effektiv rensning af store mængder vand med et højt flow. DGE og Insatech arbejder ligeledes på at opstille en beregningsmodel, der gør det nemt for kunder at vurdere, hvornår en investering i UV-teknologi vil være tjent hjem.

 

Kontakt

Martin Bymose
Projektchef, Geolog
Direkte: +45 6155 7535
Email: mbb@dge.dk