Nye medarbejdere i DGE

DGE udvider igen med nye medarbejdere. Denne gang i afdelingerne i Nibe og Vejen, hvor Birgitte Winther Pedersen er tiltrådt en stilling som projektleder i Nibe og Claus Thornemann Hansen er startet i stillingen som projektmedarbejder i Vejen.

 

Birgitte Winther Pedersen er miljøingeniør og skal i DGE arbejde med industriel miljørådgivning både som bistand til kommuner og miljøcentre men også det private marked.

Birgitte har i alt 13 års erfaring som kommunal miljøsagsbehandler. Først 5 år i Hjørring Kommune og så 8 år i Aalborg Kommune. Her har hun blandt andet arbejdet med en lang række af opgaver som jordforurening, miljø- og spildevandstilladelser, virksomhedstilsyn, VVM, netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, bæredygtighedsscreeninger på virksomheder, kvalitetsledelse, biogasanlæg og risikovirksomheder.

 

Claus Thornemann Hansen er miljøteknolog, hvis primære opgaver i DGE vil være feltundersøgelser af forureninger i jord, grundvand og poreluft samt prøvetagning i forbindelse med bygningsnedrivninger og renoveringer.

Claus blev i 2015 uddannet som miljøteknolog fra Aarhus Erhvervs Akademi og har siden arbejdet hos Silkeborg Kommune, hvor han blandt andet har erfaring med miljøtilsyn, opsporing og sløjfning af gamle drikkevandsboringer samt arbejdsopgaver inden for jordforurening, jordflytninger, jordhåndteringsplaner og §8-tilladelser.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk