Nyt EHS software – E-toolbox

E-toolbox er et nyt EHS software program, som hjælper dig med at administrere og holde styr på din virksomheds data angående kemi, miljø, arbejdsmiljø og lovgivning.

 

E-toolboxen er opbygget af 5 moduler:

  1. Basismodul
  2. Kemimodul
  3. Risikomodul
  4. Ledelsesmodul
  5. Datamodul

 

Basismodulet

Det centrale modul, der er forbundet til de øvrige moduler, og som indeholder virksomhedens stamdata med afdelinger og den organisatoriske struktur.

 

Kemimodulet

Et kemikalistyringsprogram, der registrerer virksomhedens kemiske stoffer, blandinger og produkter. Her udarbejdes og registreres sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemiske arbejdspladsvurderinger og etiketter. Udover de grundlæggende funktioner hjælper programmet dig med at holde styr på SVHC-stoffer. Der kan ligeledes udarbejdes kemiske risikoanalyser, som kan ligge til grund for substitution og generere data til Seveso III relaterede stoffer og grupper samt laves beregninger.

 

Risikomodulet

Her kan risikoanalyser udarbejdes, administreres og håndteres. Risikofaktorer kan angives inden for arbejdsmiljø, ydre miljø, brand, arbejdsprocesser etc. Det kan anvendes til risikotanksættet i de nye ISO 9001/14001 standarder, skabe skemaer for at lave interne/eksterne audits m.m. Programmet kan identificere, vurdere, måle samt implementere korrigerende handlinger med handlingsplaner og opfølgning heraf.

 

Ledelsesmodulet

Et virksomhedsstyringsprogram. Alle opgaver, som er relaterede til virksomhedens EHS spørgsmål, kan administreres her, og lovpligtige opgaver styres ligeledes i dette modul. Ledelsessystem kan håndteres og styres i modulet samt dokumentationshåndtering.

 

Datamodulet

Modulet administrerer og vurderer driftsdata fra virksomhedens alle lokationer. Det kan f.eks. være vand, energi, materialehåndtering herunder råstoffer og produktion, affald, rejser etc. Rapporter kan udarbejdes indeholdende GAP analyser, CO2 beregninger etc.

 

EHS programmet  skræddersys til den enkelte virksomhed, og E-toolboxens moduler linkes sammen, så de opfylder netop din virksomheds behov. Der kan trækkes rapporter fra modulerne, som kan linkes sammen med andre programmer og systemer. E-toolbox er udviklet af Denkstatt Group, som er en del af Inogen netværket og DGE’s nye samarbejdspartner.

 

For at læse mere om programmet, se www.e-tbx.dk

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk