Nyt netværk for bæredygtig jordhåndtering

Vil du blive klogere på, hvordan du håndterer overskudsjord bedre og mere bæredygtigt? Og søger du inspiration til at ændre eksisterende arbejdsgange i en mere bæredygtig retning? Så kan dette netværk være noget for dig.

 

Overskudsjord er ikke kun et overskudsprodukt. Det er en ressource med både økonomisk og miljømæssig værdi, hvis jorden håndteres rigtigt. Der er et hav af muligheder for at handle bæredygtigt med overskudsjord, og de muligheder kan DGEs netværk for bæredygtig jordhåndtering være med til at synliggøre.

Netværket er et forum, som giver dig adgang til viden og værktøjer, der kan skabe værdi af overskydende jord og hjælpe med at gennemskue økonomiske og miljømæssige fordele. Det er også et forum, der skal give idéer til nye samarbejdsaftaler, der letter det daglige arbejde med koordinering, kontakt mellem forskellige aktører og ændrede arbejdsgange. Gennem sparringen og vidensdelingen inspirerer vi hinanden til at jordhåndtere mere bæredygtigt. Vi debatterer relevante emner f.eks lovgivning og ny viden, samt lavpraktiske dagligdags problemstillinger.

Idéen til netværket er opstået i forlængelse af møder med flere kommuner, modtagetageanlæg og andre af områdets aktører – og idéen er blevet rigtig godt modtaget. Derfor kan vi nu sparke netværket i gang og dele vores erfaringer med hinanden.

 

Kom til kick-of møde og sæt dit præg på netværket

Repræsenterer du en kommune, entreprenør, transportør, modtageanlæg eller anden aktør, som har særlig interesse i arbejdet med bæredygtig jordhåndtering? Så er det måske noget for dig at få indflydelse på, hvordan det nye netværk fremover skal se ud. Det kan du få ved vores kick-off møde, som finder sted.

 

Onsdag den 14. november 2018
Kl. 15-17.30 i DGE Højbjerg

 

Deltagelse i kick-off mødet er gratis. Tag gerne en eller flere af dine kolleger med. Jer der kommer fra kommunerne kan med fordel have repræsentation af medarbejdere fra vej-, miljø- og planområdet.

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest mandag den 5. november til netværkskoordinator Betina Thomassen på: bth@dge.dk eller 41 52 40 65.

 

Invitation