Mød Ariel, Projektleder

Ariel

Mød Ariel, der rykkede tilbage til sin barndomsby og nu varetager DGEs ydelser i det sønderjyske.

Hvor længe har du været i DGE, og hvordan startede din DGE-karriere?

Jeg startede i DGE den 1. april 2021. Jeg har tidligere boet i Skødstrup ved Aarhus sammen med min familie, men vi besluttede, at vi gerne ville flytte til min barndomsby, Gråsten. Flytningen betød også et jobskifte, og jeg tog derfor kontakt til SlothMøller A/S (i dag OJ Rådgivende Ingeniører), et rådgivende ingeniørfirma i Sønderborg. SlothMøller havde et samarbejdet med DGE – primært med afdelingen i Vejen med kontorlederen Morten Øland bag roret. Der havde i lang tid været et ønske om at starte et kontor i Sønderborg i samarbejde med SlothMøller, så da jeg henvendte mig, greb de muligheden, og jeg sidder i dag som projektleder for vores kontor i Sønderborg og varetager DGEs ydelser i det sønderjyske.


Hvad indebærer dine rolle som Projektleder?

Min rolle som projektleder er at styre projekter fra tilbudsgivning, udførelse og afslutning samt myndigheds- og entreprenørkontakt. Herudover består en del af mit arbejde i at øge DGEs kundeportefølje i Sønderjylland, hvorfor noget af tiden også går med salgsarbejde.

Foruden rollen som projektleder, sidder jeg først og fremmest som rådgiver inden for forureningssager med jord og grundvand, men jeg beskæftiger mig også med renoveringssager. Mine primære arbejdsområder er inden for byggeri, herunder oplæg til miljøtekniske undersøgelser, ansøgninger om tilladelser inden for byggeri på forurenede grunde, bl.a. V1 og V2-kortlagte arealer efter Jordforureningsloven samt tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven.

Herudover udarbejder jeg situationsplaner i forurenings- og jordhåndteringssager, afrapportering og risikovurderinger af miljøtekniske undersøgelser. I forlængelse heraf udfører jeg også feltarbejde, der bl.a. indebærer miljøtilsyn, indeklimamålinger, prøvetagning af jord- og grundvand samt af bygningsmaterialer.


Hvad synes du om DGE som arbejdsplads?

Jeg synes, at DGE er en god arbejdsplads, hvor man får muligheden for at planlægge sin egen dagligdag – vi har frihed under ansvar. Og hvis der skal tilføres ressourcer – f.eks. i form af tid, udstyr eller hjælp fra kolleger, har det ikke været noget problem. Vi oplever heller ikke begrænsninger, når det kommer til kurser, webinarer eller andre muligheder for at styrke vores viden.

Som ene mand i vores Sønderborg-afdeling har jeg naturligt ingen andre DGE’ere omkring mig i dagligdagen. Dog hjælper det meget, at jeg deler kontor med OJ, og jeg er dermed omringet af ”kolleger” derfra. Af og til kunne det da være fint med en DGE-kollega siddende fast hernede – til den daglige sparring og small talk – men jeg ved også, at muligheden vil kunne opstå med tiden.


Hvad er vigtig for dig, for at du kan udføre dit arbejde?

Det er vigtigt for mig, at rammerne for at udføre mine opgaver er der. Det vil sige, at der ikke er et rigidt system, som f.eks. når jeg finder det nødvendigt at få tilført ressourcer såsom felt- eller IT-udstyr. Her oplever jeg, at min anmodning modtages med forståelse og ikke bare et blankt nej. Man kunne godt forestille sig, at større firmaer har mere bureaukrati, end vi har i DGE. Der er en særlig tillid fra ledelsen til, at opgaverne løses – en frihed under ansvar.


Føler du, at der er muligheder for udvikling i DGE?

Helt klart. Som nævnt er der mulighed for at melde sig til forskellige kurser og andre former for videndeling, hvor jeg fagligt kan holde mig ajour. Herudover har DGE også et internt initiativ, DGE Academy, hvor der afholdes interne webinarer om faglige og administrative emner.

På det personlige plan får jeg også udviklet mig i den position, jeg sidder i nu. Her går en del af min tid med salgsarbejde, herunder opsøgende salg, hvor jeg har kundekontakt på en helt anden måde, end jeg er vant til. Min ”comfort zone” dækker normalt over at tale om en faglig og konkret problemstilling eller rådgivning herom.


Hvad er det bedste ved at arbejde i DGE?

Det bedste ved DGE er, at selvom man har kolleger fordelt på kontorer i hele Danmark (og også udlandet), er der en vis samhørighed. Alle hjælper alle, og der gøres en indsats for, at alle medarbejdere føler sig som én virksomhed gennem en flad organisationsstruktur.


Er der noget, der har overrasket dig ved at blive en del af DGE?

At komme fra et mindre firma til et med flere kontorer på landsplan, har jeg været overrasket over, at de forskellige kontorer har deres primære kompetenceområder og kundekredse. Det mest positive er nok at uanset opgaven, så kan den løses ved at trække på kolleger fra de andre kontorer. Herved opnår man selv indblik og viden inden for de andre miljøområder, som DGE yder hjælp til.


Hvad ville du sige til andre, der overvejer at blive en del af DGE?

Det er en god arbejdsplads med mulighed for at kunne afprøve alle aspekter inden for miljø, hvad end det er jord- og grundvand, industrimiljø, bygningsforurening eller noget helt fjerde. Der er god afveksling mellem felt- og skrivebordsarbejde, så det er vigtigt, at man er åben omkring, hvilke opgaver man bedst kan lide at arbejde med.


Hvilke tre ord vil du bruge til at beskrive DGE?

Samhørighed, faglighed og frihed.