Mød Maria, Projektleder

MAC

Mød vores kollega Maria, der startede sin DGE-karriere direkte efter endt studie.

Hvor længe har du været i DGE, og hvordan startede din DGE-karriere?

Jeg startede den 17. januar, så jeg har været i DGE i lidt over et halvt år. Da jeg blev færdig fra universitetet, besluttede jeg mig for at finde fire virksomheder, jeg godt kunne tænke mig at arbejde i, og her var DGE iblandt de fire. Så jeg gik ud til kontoret her i Aarhus og kom til at snakke med vores kontorleder, Per, og i løbet af vores samtale var det som om, at gik det op for ham, at de manglede folk. Så jeg fik faktisk jobbet samme dag.

Hvad indebærer dine rolle som Projektleder?

Det første stykke tid af min ansættelse var jeg en del i felten på regionssager – både for at tage poreluft-, vand- og jordprøver. Efter lidt tid begyndte jeg også at skrive rapporter, og lige for tiden laver jeg en del inden for EDD, som står for Environmental Due Diligence. Det er også enormt spændende. Der kommer hele tiden nye, sjove opgaver ind, hvilket passer mig rigtig godt. Men primært er jeg i felten.

 

Hvad synes du om DGE som arbejdsplads?

Helt overordnet synes jeg, at DGE er en rigtig god arbejdsplads, hvor man får lov til at lave mange forskellige ting. Jeg synes desuden, der er meget frihed. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvis man får en god idé, er der plads til at rulle med bolden. Så det er et fantastisk sted for folk, der gerne vil væk fra rutineprægede opgaver, og som godt kan lide omskiftelige arbejdsgange.

Hvad er vigtig for dig, for at du kan udføre dit arbejde?

Helt essentielt er det vigtigt for mig, at vi har det rette udstyr, og det har vi langt hen ad vejen. Derudover er det også vigtigt med kommunikation i de forskellige arbejdsopgaver – forstået på den måde, at personen, der overleverer en opgave til mig, skal være i stand til at videregive alle væsentlige informationer fra den pågældende sag. Hvis jeg havner i en situation, hvor jeg føler, at jeg mangler information, går jeg ind i gamle sagsmapper og afsøger den. Hvis det så stadig ikke er nok, er mine kolleger rigtige gode til at hjælpe.

Føler du, at der er muligheder for udvikling i DGE?

Jeg synes helt sikkert, at der er mulighed for udvikling i DGE. Jeg har også allerede været på kursus, og jeg synes, der er rum til at løse mange forskellige opgaver. Nogle gange har jeg oplevet, at jeg er blevet kastet ud i en opgave uden decideret kendskab til den, hvor jeg så har lært tingene på bagkant. Personligt synes jeg, at det er en rigtig fed måde at lære nyt, for det er der, jeg udvikler mig aller mest.

Hvad er det bedste ved at arbejde i DGE?

Noget af det bedste ved at arbejde i DGE er den gode tone. Uanset om man er projektleder, projektmedarbejder eller noget helt tredje, så føler man sig som en del af virksomheden. Jeg har i hvert fald den fornemmelse, at alle er på lige fod med hinanden. Så det bedste ved at arbejde i DGE er helt sikkert gode kolleger og et godt miljø.

Er der noget, der har overrasket dig ved at blive en del af DGE?

Jeg er faktisk blevet positivt overrasket over, hvor mange forskellige arbejdsopgaver, man har. Jeg havde i højere grad regnet med, at man skulle holde sig til enkelte typer af opgaver, men jeg har indset, nok fordi vi er en mindre virksomhed, at man har flere ben i flere lejre. Jeg er i hvert fald af den overbevisning, at man er mere fastlåst i arbejdsopgaverne i større virksomheder, end man er i mindre. Her arbejder vi sammen for at dække hullerne, og det synes jeg er vildt fedt.

Hvad ville du sige til andre, der overvejer at blive en del af DGE?

Først og fremmest er det vigtigt, at man gør op med sig selv, hvordan man arbejder bedst og så er åben omkring det. Hvis man er mest til typeopgaver, er det vigtigt at melde det ud, så arbejdsopgaverne afspejler det. Det samme gælder, hvis man er til varierende arbejdsopgaver. På den måde havner man ikke i en situation, hvor arbejdsopgaverne ikke passer til arbejdsmetoderne.

 

Hvilke tre ord vil du bruge til at beskrive DGE?

Gode kolleger, udviklingsmuligheder (blandt andet i form af kontorer i udlandet – det kunne jeg godt finde på at benytte mig af) og frihed under ansvar.