Oplæg fra DGE til World Water Day i Tallinn

Drikkevandet er i fokus, når der hvert år afholdes World Water Day med en lang række events i hele verden. I den forbindelse har Mads Altermann Sørensen fra DGE holdt et oplæg på konferencen “Water Day” i Tallinn, hvor drikkevandskvalitet og vandets indflydelse på vores helbred var omdrejningspunktet. Mads’ oplæg handlede om mikroplastik i det danske drikkevand og metoder til at kvantificere det. Det fandt de så spændende i Estland, at det landsdækkende medie Tallina TV har valgt at lave et indslag om emnet.

 

Mikroplastik er ikke er en helt ufarlig størrelse – især ikke, når det befinder sig i vores drikkevand. Det kan potentielt forårsage toksiske virkninger fra frigivelsen af farlige kemikalier fra plasten eller fra forureningsstoffer, der er blevet absorberet på overfladen. Ved indånding eller indtagelse spekuleres det at mikroplast bioakkumuleres, hvorved der kan forekomme kemisk tokscitet på grund af frigivelsen af kemikalier eller absorberede forureningsstoffer. I den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at kende det samlede eksponeringsniveau af mikroplast, som mennesker er udsat for – og der kan andelen fra drikkevand potentielt have en betydelig størrelse.

 

Usikre undersøgelsesmetoder
Ifølge Mads Altermann Sørensen er det dog svært at måle, hvor meget mikroplastik, vi indtager fra drikkevandet: ”Der er mange fejlkilder forbundet med nogle af de metoder, der er blevet brugt til at undersøge indholdet af mikroplast i det danske drikkevand. Eksempelvis kan tilførsel af mikroplastik fra luften eller fra laboratorieudstyr under prøvetagningen eller analysen have stor effekt på resultaterne”, fortæller han. Et pilotstudie fra 2017 indikerede, at der var 18 stykker mikroplast pr. liter i det danske drikkevand. Den undersøgelse var dog så usikker, at man i 2018 har påbegyndt et nyt studie med en ny undersøgelsesmetode, som forventes at kunne give et mere klart svar på, hvorvidt og i hvilken grad det danske drikkevand er forurenet med mikroplast. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men de første resultater antyder, at der er 1 stykke mikroplast pr. 150 liter vand – en noget mindre forurening end de 18 stykker pr. liter, som studiet fra 2017 viste.

 

Se Tallina TVs interview med Mads her