Opnå forbedret markedsposition med miljøledelse

Ønsker I som virksomhed at få styr på jeres ressourceforbrug, opfylde gældende lovgivning og opnå en forbedret markedsposition?

 

Hvis svaret er ja, er nøglen til dette aktivt at arbejde med miljøledelse. Det foregår ved, at man ved hjælp af en systematisk arbejdsmetode kommer hele vejen rundt i virksomhedens miljøforhold.

Der findes forskellige måder at gøre dette på. En af måderne er at udarbejde et miljøledelsessystem, som er specifikt tilpasset netop jeres virksomhed. Det kan indeholde egne krav samt en målsætning om at forbedre jeres miljøarbejde.

ISO 14001 og EMAS

En anden måde er at arbejde efter den internationale standard ISO 14001 eller den europæiske miljøledelsesordning EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Det er de ordninger, som de fleste virksomheder benytter sig af i dag. Den største forskel på dem er, at ISO 14001 er inkorporeret i EMAS. Desuden kræver EMAS, at man som virksomhed udgiver en årlig miljøredegørelse.

Hvem

Begge systemer kan bruges af alle typer af virksomheder og organisationer; producerende og serviceydende, private og offentlige, små og store samt nationale og globale.

Hvordan

Ofte vil I allerede have en mængde tilgængelige data, og derfor vil I være godt på vej. Som det første vil man foretage en miljøkortlægning for at få et overblik over, hvordan den måde, I arbejder på, påvirker miljøet. Dernæst fastsætter man en miljøpolitik og en række miljømål, som også inkluderer konkrete handlingsplaner. Sidst implementeres systemet i virksomhedens øvrige strategier og mål.

Hvorfor

Miljøstyrelsen har oplistet 8 gode grunde til, at virksomheder arbejder med miljøledelse:

  1. Bedre styring af forbrug af energi og råvarer
  2. Færre udgifter til forbrug af energi og råvarer
  3. Færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter
  4. Forbedret samarbejde med myndighederne
  5. Større troværdighed over for kunder
  6. Forbedret markedsposition, nye kundegrupper og fastholdelse af eksisterende kunder
  7. Øget samarbejde med leverandører
  8. Forbedret omdømme

Det er desuden dokumenteret, at virksomheder, der arbejder aktivt med miljøledelse, har færre lovovertrædelser end andre. Rapporten blev publiceret af Miljøstyrelsen i maj 2016.

Følger din virksomhed Bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1312 af 1912/2012), er det desuden lovpligtigt, at der i virksomheden forefindes et certificeret system.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk