På miljøvagt med DGE

Når forurening opstår akut, skal der handles hurtigt for at sikre, at miljømæssige og økonomiske omkostninger mindskes. Da en lastbil med gylletank forulykker den 26. august 2017, er Henrik Pedersen, miljøvagt hos DGE, på ulykkesstedet blot en time efter ulykken.

 

– Da jeg kommer til ulykkesstedet, er Østjyllands Beredskab blevet tilkaldt på alarm 112. Lastbilen er på grund af den stejle rabat stort set væltet om på taget. Der første vi gør er at undersøge området omkring lastbilen, og her kan vi konstatere, at der er sket et udslip af gylle, diesel og hydraulikolie, fortæller Henrik Pedersen. Han er uddannet geolog og ansat som projektleder hos DGE, hvor han blandt andet fungerer som miljøvagt.

I forbindelse med ulykken har lastbilens svingarm til gylle revet sig løs. Det har resulteret i, at den er svunget indover marken, og har forårsaget en forurening med gylle og hydraulikolie. Da lastbilen hæves og inspiceres, kan det endvidere konstateres, at dieseltanken har lækket diesel i så stort et omfang, at forureningen muligvis har spredt sig ind under vejen.

Der udtages en række prøver på arealerne omkring lastbilen, mens en lokal entreprenørforretning påbegynder indsatsen med at grave de forurenede mængder jord væk til rensning. Efterfølgende reetableres området ved en udjævning af den omkringliggende landsbrugsjord.

 

 

Omfattende forurening

To dage efter ulykken foreligger analyseresultaterne. Det viser sig, at den forurenede jord har et indhold af oliestoffer på 16.000 mg/kg. I alt er 61,43 tons forurenet jord blevet kørt til rensning. Det svarer til, at der i forbindelse med oprensningen er fjernet 981 kg ren olieprodukt bestående af dieselolie og hydraulikolie.

Derudover kan vi konstatere, at det ikke var muligt at afgrænse forureningen ind under vejen. Derfor foretager vi ugen efter supplerende gravearbejde i forbindelse med, at en del af vejen bliver fjernet og senere genetableret, forklarer Henrik Pedersen.

 

 

Resultaterne fra det supplerende gravearbejde dokumenterer, at indholdet af oliestoffer er bragt ned på et niveau med eller under Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord, samt at der ikke er efterladt olieforurenet jord i området omkring uheldsstedet. Miljøsagen betragtes derfor som afsluttet.

 

Om DGE miljøvagt

DGE har et samarbejde med flere kommuner om en miljøvagtordning. Den indebærer, at der i forbindelse med uheld og akut forurening på alle tidspunkter af døgnet, året rundt, vil kunne tilkaldes en miljøvagt inden for 2 timer. Miljøvagten leder den miljøtekniske del af sagen overfor myndigheden og andre involverede, samt udtager prøver og udfærdiger en miljørapport.

 

Læs mere om DGE miljøvagt her.

Kontakt

Henrik Pedersen
Projektleder, Geolog
Direkte: +45 5143 7905
Email: hpe@dge.dk

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk