PCB og den nye affaldsbekendtgørelse ved byggeri og nedrivning

Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal screenes for PCB, inden de renoveres eller nedrives. Bygherre har ansvaret for, at en bygningscreening finder sted. DGE udfører bygningskortlægninger for miljøfarlige stoffer som PCB, bly og asbest.

 

Om PCB

Polychlorerede Biphenyler (PCB) en af verdens farligste miljøgifte, er blevet anvendt i byggerier i Danmark fra 1950 og frem til 1977. Der kan være PCB-holdige materialer tilbage i en vis andel af de bygninger, der er opført eller renoveret i denne periode. PCB-holdige materialer har hyppigst været anvendt i elementbyggeri, boligblokke, kontorbyggeri og institutionsbyggeri, men det kan ikke udelukkes, at PCB-holdige materialer også forekommer i en og tofamilieshuse.

 

Bygherres ansvar

Bygherre har ansvaret for, at PCB bliver håndteret efter de gældende lovkrav på området. Ligeledes har bygningsejer et ansvar for, at eventuelle ansatte i bygningen ikke opholder sig i rum, der kan være forurenet med PCB.

Det er vigtigt at være på forkant med situationen. DGE har erfaring for, at der kan spares mange omkostninger ved korrekt håndtering af en forurening. Derfor anbefales bygherre at lade DGE rådgive og miljøscreene, inden der igangsættes byggearbejde.

 

Læs mere om bygningsscreeening.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk