Prækvalificeret til at afgive bud på Flådestation Grønnedal i Grønland

Sammen med det amerikanske entreprenørfirma CAPE Environmental Management, Inc. er DGE blevet prækvalificeret til kontrakt om nedrivning, miljøoprydning og naturreetablering af Flådestation Grønnedal i Grønland.

 

Grønnedal henligger nu uden bemanding, ligesom der heller ikke er nogen infrastruktur såsom elektricitet, internetadgang eller lignende. Det militære område, der skal fjernes, udgør 250 hektar med 80 bygninger/anlæg, 40 olietanke i forskellige størrelser samt olieforurenet jord estimeret til mellem 10-20 000 m3. Arbejdet skal udføres under skarp hensyntagen til områdets særegne og sårbare natur gennem alle fornødne sikkerhedsforanstaltninger og arbejdet skal foregå gennem sommersæsonerne maj-september 2016 og 2017. DGEs grønlandske samarbejdspartner, Masanti A/S er ligeledes underleverandør til CAPE.

 

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk