Preben Frederiksen nyansat seniorprojektleder hos DGE

DGE udbygger sine faglige kompetencer med ansættelsen af tidligere seniorprojektleder i Geo, Preben Frederiksen, der pr. 6. maj 2015 tiltræder en stilling som seniorprojektleder i afdelingen i Nibe.

 

Preben kommer fra en stilling som seniorprojektleder hos Geo i Brabrand og har tidligere været 15 år hos Geo i Aalborg. Han begyndte oprindeligt at arbejde med forurenet jord og grundvand i Jordforureningsgruppen ved det daværende Nordjyllands Amt i 1990.

– Med ansættelsen af Preben får vi især udbygget vores faglige kompetencer over for regionerne, fortæller regionsdirektør Sven Ulrich Bertelsen og fortsætter: Vi får en virkelig kompetent og grundig seniorprojektleder, der vil bidrage til, at vi fortsat løser vores opgaver for de danske regioner med en høj faglig kvalitet.

Gennem årene har Preben arbejdet med de fleste aspekter af forurenet jord og grundvand – herunder indhentning og systematisering af arkivmateriale, udarbejdelse af historik, udarbejdelse af undersøgelsesoplæg, gennemførelse af undersøgelser, udarbejdelse af risikovurderinger og skitseprojekter, gennemførelse af og tilsyn med afværgeforanstaltninger m.m. Han har endvidere erfaring med gennemførelse og rapportering af okkerundersøgelser til belysning af risiko overfor recipienter ved bygge- og anlægsarbejde i blød-bundsområder.

Desuden har han mange års erfaring med indhentning af tilladelser til ændring af arealanvendelse (§ 8-ansøgninger), tilladelse til grundvandssænkning, tilladelse til afledning af oppumpet grundvand m.m. De sidste 10 år har han bl.a. fungeret som syns- og skønsmand i sager omhandlende forurenet jord og grundvand.

Preben er 57 år og uddannet geolog ved Aarhus Universitet i 1989.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk

Preben Frederiksen
Seniorprojektleder, Geolog
Direkte: +45 6122 7582
Email: pbf@dge.dk