Ressourcekortlægning

Bygningsforurening

Ressourcekortlægning

Ressourcekortlægning og -optimering er et vigtigt værktøj i forhold til at opnå en højere grad af genbrug og genanvendelse af byggematerialer og øvrigt affald fra din virksomhed. Det gavner både miljøet og bundlinjen.

Vi hjælper vores kunder med at identificere de dele af deres affald, som har værdi for andre med henblik på at opnå økonomiske og miljømæssige fordele. Samtidig har vi erfaring med at trimme produktionsprocesser og arbejdsgange, så de også bliver mere miljøvenlige.

I Danmark oplever vi i dag ressourceknaphed på blandt andet råstoffer. Det betyder, at vi i højere grad skal udnytte og ikke mindst beskytte de ressourcer, vi allerede har tilgængelige.

Effektivisering af ressourceforbrug (energi, vand, råstoffer med videre) opnås ved at trimme processerne, så virksomheden kan mindske sin direkte miljøpåvirkning og samtidig reducere sine omkostninger.

Ved at skifte til renere energiformer kan din virksomhed således være medvirkende til at forbedre miljø og klima. For en række processer kan det også være en økonomisk fordel at satse mere grønt, end man traditionelt har gjort.

Her hjælper DGE med at identificere miljøskadelige stoffer i produktionen og komme med forslag til mere miljøvenlige alternativer.

Kontaktpersoner

Rikke Syndergaard - Projektchef i DGE

Rikke Syndergaard

+45 2630 7015
ris@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer