Geoteknik

Geoteknik

Vores bidrag til en grønnere verden​

Geoteknik

Geotekniske undersøgelser skaber overblik og sikrer optimal planlægning og projektering. DGE har specialiserede, geotekniske samarbejdspartnere over hele landet inden for alle typer af bygge- og anlægsprojekter. Vi kan derved hjælpe jer trygt videre i jeres næste projekt, både i forhold til rådgivning og udførelse af geotekniske undersøgelser.

Fra den første idé opstår, til det endelige byggeri står færdigt, er der ofte mange undersøgelser, der skal foretages og tilladelser, som skal indhentes. Måske skal I til at projektere jeres byggeri og har en masse ubesvarede spørgsmål, når det kommer til grundens jordbundsforhold.

I den forbindelse foreslår vi som udgangspunkt, at I får foretaget en jordbundsundersøgelse. Det er første spadestik til alle bygge- og anlægsarbejder, hvor der skal etableres konstruktioner under jorden.

Resultaterne af undersøgelsen samles i en geoteknisk rapport, der er baseret på de geotekniske boringer. Her får I overblik over og kendskab til jordbundsforhold på grunden, herunder undergrundens bæredygtighed, sætningsforhold og eventuel forurening.

Det giver de bedste forudsætninger for, at den korrekte anlægs- og funderingstekniske metode vælges og ikke mindst, at projektet udføres mest hensigtsmæssigt ud fra et økonomisk perspektiv.

Vi klarer også opfølgende tilsynsarbejde

Som supplement til den geotekniske undersøgelse af jordbundsforholdene tilbyder vi opfølgende tilsynsarbejde. Det sikrer, at de beregningsmæssige forudsætninger bliver omsat korrekt i forbindelse med udførelsen af de enkelte bygge- og anlægsarbejder.

En miljø- og geoteknisk undersøgelse og rådgivning kan være i forbindelse med både større og mindre byggeri, herunder for eksempel ved byggeri af parcelhuse, beboelsesejendomme og industribygninger, men også ved etablering af havne- eller ledningsanlæg. Desuden skal en geoteknisk undersøgelse ske ved byplanlægning, råstofkortlægning samt detail- og kontrolundersøgelser. Det kan også være nødvendigt i forbindelse med huse og ejendomme, der har sætningsskader og revner i bygningen.

 

Hos DGE leverer vi desuden rådgivning i forbindelse med projektering af:

  • Pælefundering
  • Dimensionering af fundamenter
  • Byggegruber
  • Støttevægge

Kontakt DGE for mere information om, hvordan vi kan hjælpe med jeres geotekniske undersøgelser.

Vi hjælper også i andre tilfælde, hvor miljøforhold er involveret. Eksempelvis hvis du skal have undersøgt dit hus for miljøfarlige stoffer som PCB, asbest og skimmelsikret dit hjem mod radon eller har mistanke om, at din olietank er utæt eller ønsker at finde en mulig nedgravet olietank.

Kontaktpersoner

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer