Jordforurening V1 og V2

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Jordforurening V1 og V2

Jordforureningsloven er udarbejdet med henblik på at forhindre, at jordforureninger er til skade for mennesker og miljøet.

I den forbindelse er det regionernes opgave at registrere, hvilke områder, der enten formodes at være eller faktisk er forurenet. I kortlægningen skildres der mellem to niveauer af forureninger – henholdsvis V1 og V2. På siden her beskriver vi, hvad begreberne dækker over, samt hvad du skal være opmærksom på, hvis din grund er under mistanke for forurening.

Jordforurening V1

En grund kortlægges på V1, som er en forkortelse af vidensniveau 1, såfremt regionen har kendskab til, at nuværende eller tidligere aktiviteter kan have forårsaget forurening i området. Grunden kortlægges altså på baggrund af en mistanke. Det kan eksempelvis være, at grunden tidligere har været anvendt som autoværksted, renseri eller noget tredje.

Jordforurening V2

Hvis en V1 kortlægning fastslår, at der er begrundet mistanke om forurening på grunden, vil man typisk foretage undersøgelser, der enten kan af- eller bekræfte mistanken. Såfremt man på baggrund heraf kan fastslå, at der er forurening på den pågældende grund, kortlægges den på V2, også kaldet vidensniveau 2. Med andre ord er det når reelle undersøgelser kan bekræfte mistanken om en forurening. Så snart forureningen er oprenset, udgår grunden af kortlægningen, men hvis dette ikke er muligt, vil forureningen fortsat være kortlagt på V2.

Nuancering - F0, F1 og F2

Det kan være svært at købe, sælge eller belåne en bolig, som er placeret på en forurenet grund. Derfor findes der særlige regler for boligejendomme, hvor man skelner mellem kategorierne F0, F1 og F2 – men hvad betyder begreberne egentlig?

F0 betyder, at forureningen på grunden ikke udgør en sundhedsmæssig risiko ved brug af hus og have.

F1 betyder, at forureningen ligger længere nede i jorden, og at du derfor ikke umiddelbart kan komme i kontakt med den ved brug af hus og have.

Endelig betyder F2 nuanceringen, at forureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have. Det kan enten være en forurening, der ligger i jordoverfladen eller så tæt på den, at du kan komme i kontakt med den. I andre tilfælde kan den have betydning for indeklimaet i boligen.

Nuanceringen kan ændres, så snart der er foretaget en nærmere undersøgelse og en eventuel oprensning.

Værditabsordningen

Boligejere, der har købt en forurenet grund uden at vide, at den var forurenet, kan søge om at få den renset gennem Værditabsordningen. Formålet med ordningen er blandt andet, at forureningsforholdene skal afklares hurtigere, ligesom at man ønsker at reducere udfordringer med låntagning og værditab på ejendomme med forurening.

Du kan læse mere herom samt indsende din ansøgningen på din regions hjemmeside.

Er din grund forurenet? Lad DGE hjælp dig

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere, hvorvidt din grund er forurenet, kan vi hos DGE være behjælpelige med at indhente historisk materiale og udarbejde al nødvendigt materiale og undersøgelse. I tilfælde af at vi ikke finder forurening, vil grunden blive taget ud af kortlægningen, men hvis vi derimod finder forurening, har DGE stor ekspertise i at oprense forureninger.

Du kan læse mere om, hvordan DGE hjælper danske regioner med forureningsundersøgelser lige her.

Hvis du har en mistanke om, at din grund er forurenet eller gerne vil have en forurening fjernet, så står DGE altid parat til at hjælpe.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer