Regnvandshåndtering

Jord og grundvand

Regnvandshåndtering

Fremtidens klimaændringer vil blandt andet medføre hyppigere og mere intens nedbør. DGE kan hjælpe jer med klimatilpasningen i form af både afledning (LAR) og lokal udnyttelse af regnvandet (LUR).

Hos DGE ser vi regnvand som en ressource. Derfor fokuserer vi på lokal udnyttelse af regnvandet til at skabe rekreative byrum i form af grønne oaser og åbne vandveje.

For DGE er klimatilpasningen ikke blot beskyttelse. Vi ser klimatilpasning som et element, der kan give en merværdi i samfundet ved at bidrage til mere natur og større biodiversitet. Vores unikke modulopbyggede LAR-system håndterer regnvandet lokalt og giver jer samtidig mulighed for lokal udnyttelse af vandet.

Vi tillbyder et bredt udvalg af løsninger inden for opsamling, rensning og tilbageholdelse af overfladevand. Elementerne kan kombineres på et utal af måder, og i fællesskab finder vi den mest optimale løsning for jer. 

Innovative regnvandsløsninger og klimatilpasning på Frederiksberg

DGE har blandt andet været med til at udvikle unikke, effektive løsninger til regnvandshåndtering for Frederiksberg Kommune. Projekter er skabt i konsortiet Climate Value Solutions (CVS), som i 2017 indgik et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune om regnvandshåndtering. Udover DGE er Opland og Nyrup Plast partnere i konsortiet. Du kan læse mere om samarbejdet og projektet her.

Kontaktpersoner

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.