Vandindvinding og vandressourcer

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Vandindvinding og vandressourcer

I Danmark er vi stolte af vores rene grundvand. Når vandhanerne åbnes, flyder noget af det reneste drikkevand i verden ud. Dette er blot en af mange grunde til, at vi skal passe på vores grundvand, så kvaliteten kan opretholdes.

I DGE har vi gennem mange år arbejdet på at beskytte grundvandet og vores vandindvinding, hvor vi tilbyder ekspertrådgivning inden for rent drikkevand og kildepladser og imødekommer kundernes efterspørgsler, så vi sammen kan sikre høj forsyningssikkerhed i dag og i fremtiden.

Kildepladser og grundvandskortlægning

Kildepladser er der, hvor vi pumper grundvand op. Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, som har gennemgået en “simpel vandbehandling”, der lufter og filtrerer vandet, før det løber ud gennem de danske husholdningers haner. Hos DGE benytter vi et særligt loggerudstyr til undersøgelse af kildepladser.

Det er almindeligt, at et vandværks tekniske og bygningsmæssige installationer kontrolleres med jævne mellemrum. Anerledes ser det ud med grundvandsressourcen, der ikke får kontinuerlige sundhedstjek, og dette er afgørende for kvaliteten af vandforsyningen.

Vi har desuden stor erfaring med geologiske problemstillinger, kortlægning af grundvandsressourcer og hydrogeologiske forhold. I den forbindelse tilbyder vi en række metoder til vurdering af grundvandsressourcens størrelse, kvalitet og beskyttelse af forurening.

Vi tilbyder:

 • Grundvandskortlægning og grundvandsmagasiner
 • Etablering og udpegning af nye kildepladser
 • Kildepladsundersøgelser og vedligehold
 • Sårbarhedskortlægning
 • Geofysiske undersøgelser
 • Geologiske og hydrogeologiske modellering
 • Geologiske prøvebeskrivelser
 • BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)
 • Myndighedskontakt og -behandling, ansøgninger og tilladelser
 • Projektledelse og udbud af borearbejde m.m.
 • Drikkevandskvalitet og grundvandskemi
 • Prøvepumpninger
 • Udtagning af vandprøver (borings- og bakteriologisk kontrol) m.v.
 • Vandværksgennemgang

RemUVe: Anlægget, der skal sikre rent drikkevand

I samarbejde med Insatech har vi udviklet vandbehandlingsanlægget RemUVe, der doserer brintoverilte og derved hjælper UV-lys med at nedbryde pesticider og klorerede opløsningsmidler til små, ikke-skadelige molekyler. Det mobile vandbehandlingsanlæg skal være med til at sikre rent drikke- og grundvand i fremtiden.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest