Affaldshåndtering

Klima og bæredygtighed

Vores bidrag til en grønnere verden​

Affaldshåndtering

Den 1. januar 2023 blev det et krav for virksomheder at sortere husholdningslignende affald på lige fod med private. Opfylder din virksomhed de nye retningslinjer?

Forinden denne lovgivning har virksomheder i flere år skulle sortere processaffald, så affald, der kan genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver sorteret. Den nye lovgivning betyder helt konkret, at virksomheder skal sortere både erhvervs- og husholdningslignende affald.

Affaldssortering

Hvordan kan DGE hjælpe dig?

Hos DGE kan vi hjælpe dig med at implementere affaldssorteringen i din virksomhed. Implementeringen kan ske gennem følgende tre faser:

Fase 1 – Kortlægning

I første fase sætter vi en baseline, hvor den nuværende interne affaldssortering samt affaldsstrømme kortlægges. Efterfølgende analyseres de forskellige affaldsstrømme, som vil være med til at danne grundlag for en vurdering og anbefaling.

Formålet med at sætte en baseline er at give dig et godt udgangspunkt for en fremtidig affaldssortering. I denne fase er væsentlige fokuspunkter kortlagt, og der er mulighed for, at du kan arbejde videre med virksomhedens affaldssortering.

Fase 2 – Implementering

Når affaldsstrømmene er kortlagt og vurderet, hjælper DGE med at opnå den bedste udnyttelse af affaldet. Det indebærer blandt andet aftaler om indsamlingsordning, som involverer kontakt til renovatører samt kommunen. I denne fase vil der ligeledes være fokus på at finde alternative aftagere af affaldet, så det nyttiggøres på bedste vis.

Formålet med denne fase er at etablere samarbejde med relevante aktører, så din affaldssortering er ’selvkørende’.

Fase 3 – Formidling

En affaldsordning er intet værd, hvis ikke medarbejderne i virksomheden forstår, hvordan affaldet skal sorteres. DGE vil i denne fase hjælpe dig med selve formidlingen af den nye affaldssortering. Herefter vil DGE holde et udførligt oplæg for virksomhedens ansatte, hvor den nye affaldssortering vil blive præsenteret.

Formålet med fasen er at inddrage de ansatte samt oplyse om korrekt sortering, så mest muligt affald bliver udsorteret til genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse.

Bliv klar til den nye lovgivning

Med ovenstående faser vil du have et solidt fundament for korrekt sortering af affald i henhold til den kommende lovgivning. Bedst muligt resultat opnås ved gennemgang af alle faser, men det er muligt kun at vælge rådgivning inden for en eller flere faser.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Så kontakt vores specialister inden for grøn omstilling.

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

VEST
+45 2212 9949
bks@dge.dk

Izabella Brix - Projektleder hos DGE

Izabella Brix

ØST
+45 6161 5200
izb@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer