Grønne forretningsmodeller

Klima og bæredygtighed

Vores bidrag til en grønnere verden​

Grønne forretningsmodeller

Grønne forretningsmodeller beskriver modellens påvirkning af miljøet, klimabelastning og økonomi, og målet hermed er at forbedre energi- og ressourcetrækket samt øge konkurrenceevnen.

Grønne forretningsmodeller

Hos DGE har vi stor erfaring med at hjælpe virksomheder med grønne forretningsmodeller.

Fordelene ved en grøn forretningsmodel:

  • reducerer omkostningerne til indkøb af materialer
  • reducerer ressourceforbruget
  • reducerer affaldsmængden og omkostningerne til affaldsaktører
  • minimerer klimaaftrykket
  • styrker jeres grønne profil
  • øger konkurrenceevnen
  • skaber nye forretningsmuligheder
  • imødekommer kunders krav om grønne ydelser

 

Vi kan hjælpe jer med at afklare, hvad jeres grønne forretningsmodel skal omhandle.

Og mulighederne er mange. Det kan vi eksempelvis gøres ved hjælp af bæredygtighedsscreening, udarbejdelse af en grøn bæredygtighedsplan, ESG-rapport eller klimaregnskab.

En grøn forretningsmodel kan ligeledes tage udgangspunkt i reduktion af klimabelastningen eller den cirkulære økonomi.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er udråbt til at være løsningen på verdens ressourcemangel, klimakrisen og andre globale udfordringer. Faktisk stammer i alt 45% af vores CO2-udledning fra produktion af materialer. Et tal, der kan reduceres markant ved hjælp af netop cirkulær økonomi.

I den cirkulære økonomi fastholdes og udnyttes ressourcer i kredsløb, hvilket også medvirker til mindre spild.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Lad DGE hjælpe med identifikation og beskrivelse af den grønne forretningsmodel.

Dokumentet kan eksempelvis indeholde beregninger af miljøeffekter eller omkostninger, visualisering af forretningsmodellen og handleplan for implementering af forretningsplanen.

Vi hjælper blandt andet med at skabe cirkulære designs og produktudvikling.

Derudover hjælper vi dig i mål med den cirkulære forretningsmodel – hvad end det drejer sig om udskiftning af jomfruelige råvarer med genbrugsmaterialer, returordning eller serviceaftaler.

Vi kan ydermere hjælpe dig med at gennemføre cirkulære udbud eller indkøbsaftaler, uanset projektets størrelse.

Vi tilbyder ligeledes hjælp til kortlægning af din affaldsressource samt hjælp til at finde en aftager til dit affaldsprodukt, som kan udgøre en reelt ressource hos en anden.

Kender du dine værdikæder?

DGE hjælper dig med at analysere dine værdikæder, så du kan få overblik over de aktiviteter, der tilsammen udgør virksomhedens slutprodukt – også efter endt levetid. Dette indebærer blandt andet svar på, hvilke kæder der tilfører konkret værdi, hvilke kæder der gør jer mest konkurrencedygtige samt hvilke der (måske) er med til at forsinke processen.

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

+45 2212 9949
bks@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer