Bæredygtig forretningsudvikling

DGE kan hjælpe din virksomhed i gang eller videre i arbejdet med den grønne omstilling. Vi hjælper dig med at tænke bæredygtighed ind i din forretningsmodel, så de gode ideer bliver omsat til konkrete, fremtidssikrede tiltag og ikke mindst målbare resultater, der både gavner bundlinjen og miljøet.

Der er store forretningsmæssige fordele i at arbejde med bæredygtighed, men hvilke initiativer skal din virksomhed tage? Og hvad kræver det af ledelsen? Uanset hvad, er det kun et spørgsmål om tid, før alle virksomheder i et eller andet omfang er nødt til at tænke bæredygtighed ind i deres forretningsmodeller for at være rentable og kunne skabe konkurrencemæssige fordele.
Men man kan ikke sætte ind alle steder. Vær bevidst om din virksomheds styrker, og derfra kan der med fordel udvælges indsatsområder.
Større fokus på grønne forretningsmodeller kan sikre, at din forretning eksempelvis bliver rustet til at imødekomme fremtidige lovkrav, ændrede kundebehov og -forventninger samt energi- og ressourceknaphed. Det kræver dog erfaring og indsigt for at udnytte mulighederne i den grønne omstilling. Det kan DGE hjælpe med.

Workshops 
Vidste du, at vi også tilbyder workshops? Her mødes vi med jeres ledere og udvalgte medarbejdere og arbejder konkret med udvikling af jeres bæredygtige forretning, herunder ideer til jeres fremtidige indsats, så I kommer i gang med at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.
Vi vil sammen med jer udvikle ideer og opbygge viden om bæredygtighed og mulighederne for at skabe en bedre forretning, hvor omdrejningspunktet er de grønne ideer og løsninger.
Det handler om at gentænke forretningsmodellerne for større ressourceeffektivitet, grøn symbiosesamarbejde samt samarbejde i værdikæder og på tværs af brancher.

Kontakt vores bæredygtighedskonsulent Nanna Reuther for at høre mere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Bæredygtig forretningsudvikling.

Nanna Reuther
Projektleder, Jordbrugsbiolog
Direkte: +45 2226 1040
Email: nre@dge.dk