Arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljørådgivning

Vores bidrag til en grønnere verden​

Arbejdsmiljørådgivning

Som arbejdsmiljørådgiver kan DGE tilbyde totalløsninger. Vi hjælper med alt fra arbejdspladsvurdering (APV) til risikovurdering af virksomheden. Det sikrer medarbejdernes sundhed og sikkerhed, når I som virksomhed tager de rette forholdsregler på arbejdsmiljøområdet.

DGE har flere specialister med erfaring i at hjælpe alle typer virksomheder med deres arbejdsmiljø. Fra produktionsvirksomheder og entreprenører til den lille håndværksmester.

Uanset virksomhedens størrelse kan vi hjælpe med at overholde reglerne på arbejdsmiljøområdet og informere i god tid om relevante ændringer i lovgivningen.

APV, AMO og kemisk risikovurdering

Som arbejdsmiljørådgiver hjælper vi med at sikre, at jeres arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljøorganisation (AMO) og arbejdsmiljødrøftelse lever op til myndighedernes krav.

Vi har kemiingeniører ansat, der kan hjælpe din virksomhed med rådgivning inden for kemisk risikovurdering og kemisk APV.

Samarbejdet med arbejdsmiljørådgiveren planlægges med den enkelte virksomhed.

Vi kan stå for hele indsatsen med at leve op til myndighedernes krav, eller vi kan hjælpe jer med at skabe et overblik over reglerne på området og rådgive om, hvordan de implementeres i praksis.

Interne audits, tilsyn og kurser

Når en virksomhed gennemgås med nye øjne, vil små hverdagshandlinger, der ikke er hensigtsmæssige, ofte blive opdaget. Det kan være vigtigt med hensyn til at forebygge ulykker. Vi kan hjælpe jer med at afholde interne audits i henhold til ISO 45001.

Arbejdsmiljørådgiveren kan også hjælpe med at afholde møder, oplæg og kurser omkring de regler, der er relevante på den pågældende arbejdsplads.

Oplægget tilpasses tilhørerne og kan være henvendt til både ledelsen, mellemledere og de ansatte. Arbejdsmiljørådgiveren deltager gerne i sikkerhedsmøder og byggemøder for at kunne give den bedste mulige rådgivning.

Plan for sikkerhed og sundhed

En plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder på byggepladsen, herunder identificere særlige risici, sikre adgangs- og færdselsveje og beredskabsplaner. 

Uanset byggeriet størrelse skal der altid udarbejdes en PSS for det arbejde, der er defineret som særlig farligt i bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligterVed store byggerier (forventet mere end 10 på pladsen samtidig) skal der udarbejdes en PSS. 

PSS skal udarbejdes allerede i projektfasen, skal være tilgængelig på byggepladsen ved første spadestik og opdateres løbende som projektet ændres eller risici identificeres. 

Vi kan hjælpe jer med udarbejdelsen af en PSS, så den indeholder alle relevante krav, som er specificeret i bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Har din virksomhed fået et rådgivningspåbud? DGE er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det kemiske og biologiske arbejdsmiljø.

Det betyder, at vi kan løse jeres rådgivningspåbud inden for begge områder. Eksempelvis har vi stor erfaring med ventilationsløsninger samt forebyggelse af skimmelsvamp. Øvrige påbudstyper kan vi naturligvis også hjælpe med.

Vi hjælper virksomheder med Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljørådgivning
 • Rådgivningspåbud inden for det biologiske og kemiske område
 • Sikkerhedsrådgivning
 • Arbejdsmiljøorganisationen, også for skiftende arbejdspladser
 • Implementering af arbejdsmiljøreglerne på alle niveauer
 • Ulykkesforebyggelse
 • Arbejdspladsvurdering (APV) inden for kemisk, biologisk, ergonomisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder også risikovurdering og målinger
 • Kemisk risikovurdering (kemisk APV)
 • Besigtigelser og tilsyn (due diligence)
 • ISO 45001 (arbejdsmiljøledelsessystem)
 • Oprettelse, vedligeholdelse og afholdelse af intern audit
 • Kontrol af overholdelse af arbejdsmiljøreglerne (compliance)
 • Indeklimamålinger
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Arbejdsmiljøkoordinator

Kontaktpersoner

Per Reimann - Kontorleder og geolog hos DGE

Per Reimann

+45 5164 7373
per@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest