Basistilstandsrapport

Basistilstandsrapport

Vores bidrag til en grønnere verden​

Basistilstandsrapport

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport.

Her er, hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er en basistilstandsrapport?

En basistilstandsrapport er et redskab brugt til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion.

Tilstandsrapporten udføres ved virksomhedens start og dens aktuelle tilstand, når driften ændres eller ophører. Den har med andre ord til formål at danne sammenligningsgrundlag, såfremt man på sigt ønsker at vide noget om virksomhedens tidligere forureningstilstand.

Krav om basistilstandsrapport

Tilbage i januar 2013 trådte et IE-direktiv i kraft i Danmark. Lovændringerne medførte en lang række bekendtgørelser, og det fremgår blandt andet tydeligt, at bilag 1-virksomheder skal udarbejde en basistilstandsrapport, når virksomheden anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Hvis myndighederne stiller krav til jer om udarbejdelse af basistilstandsrapport, kan du lade DGE hjælpe. Vi vil i første omgang gå ind og vurdere, hvorvidt kravet er rimeligt. 

Udarbejdelse af basistilstandsrapport

Hvis konklusionen bliver, at kravet om en basistilstandsrapport er berettiget, må virksomheden ikke miljøgodkendes, før rapporten foreligger.

En basistilstandsrapport indeholder blandt andet informationer om den nuværende anvendelse af arealet i forhold til de udpegede relevante farlige stoffer. Der skal i rapporten desuden gøres rede for den reelle risiko for, at stofferne kan frigives.

Herefter indsamles informationer i form af fysiske undersøgelser af jord og grundvand, som afspejler den aktuelle tilstand samt informationer om relevante farlige stoffer, der vil blive brugt, fremstillet eller frigivet fremover.

Det er vigtigt at bemærke, at omfanget for basistilstandsrapporten for den enkelte virksomhed kan variere.  For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at udføre enkelte trin – for andre kan processen strække sig over flere trin.

Basistilstandsrapport trin 1-3

I basistilstandsrapportens trin 1-3 foretages en gennemgang og vurdering af relevante farlige stoffer i produktionen, herunder forbrug, placering mv. Det vurderes ligeledes, om der er behov for yderligere undersøgelser.

 

Basistilstandsrapport trin 4-6

Såfremt der er behov for yderligere undersøgelser, vil man i basistilstandsrapportens trin 4-6 udarbejde en historisk redegørelse af nuværende og fremtidige aktiviteter, geologiske undersøgelser samt en konceptuel model. Dertil vurderes jeres behov for undersøgelser, og hvis det er nødvendigt, udarbejder vi et oplæg til miljøtekniske undersøgelser.

Basistilstandsrapport trin 7-9

I tilfælde af, at det er nødvendigt at tage fase 7-9 i brug, er det her der foretages miljøundersøgelser af jord og grundvand samt en decideret risikovurdering. På baggrund heraf vil vi udfærdige den endelige basistilstandsrapport.

Kontaktpersoner

Allan Tougaard Christensen

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.