EUTR – EU’s tømmerforordning

EUTR - EU's tømmerforordning

EUTR – EU’s tømmerforordning

Alle virksomheder, der importerer træ og træprodukter til EU skal sikre sig, at træet er lovligt fældet. Derfor er de forpligtet til at have en såkaldt Due Diligence-ordning for at undgå import af ulovlig fældet træ. Vi hjælper dig med at finde ud af, om du er omfattet af loven, og i givet fald guider vi dig videre, så du opfylder lovgivningen.

EU’s tømmerforordning, også kaldet EUTR, kræver, at alle virksomheder, der importerer træ til EU skal gennemføre en risikovurdering og føre register – en Due Diligence.

Ulovligt fældet træ er et globalt problem, som har omfattende økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser i flere lande. Det kan være i form ødelagte økosystemer, øget CO2-udledning eller korruption, når firmaerne bag fældningen ikke har de nødvendige tilladelser eller undlader at betale de lovpligtige afgifter.

For at komme ulovlighederne til livs har en række lande og regioner indført regler, der skal bremse handlen med ulovligt fældet træ. Det gælder USA, Australien og hele EU med den indførte tømmerforordning, der trådte i kraft den 3. marts 2013.

Import af ulovligt fældet træ resulterer nu i store bøder til flere danske og europæiske virksomheder. I Danmark er det Miljøstyrelsen (Landskab & Skov), der er myndighed på området. De kontrollerer danske virksomheder, der importerer træprodukter og har orienteret over 3500 danske virksomheder om deres forpligtigelser iht. EUTR.

Fakta om EUTR

EU’s tømmerforordning indeholder flere basale krav:

Forbud mod import af ulovligt træ

EU’s Tømmerforordning forbyder virksomheder at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet. Forbuddet gælder produkter, som er omfattet af EU’s tømmerforordning.

Registrering af handelspartnere

Alle EU-virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning på EU-markedet og som er omfattet af EU’s tømmerforordning, skal føre registre over deres købere og leverandører (hele forsyningskæden).

Due Diligence

Virksomheder, der importerer produkter omfattet af EU’s tømmerforordning, skal gennemføre en Due Diligence for at minimere risikoen for, at træet er ulovligt eller at træproduktet indeholder ulovligt træ.

Hvad er en Due Diligence?

Er jeres produkter omfattet af kravene i EU’s tømmerforordning, skal der gennemføres en Due Diligence. Den kan vi i DGE hjælpe dig med at lave. Due Diligencen skal omfatte følgende:

  • Information:
    I skal for hvert produkt have adgang til en produktbeskrivelse samt handlet mængde, træarter, oprindelsesland (og i visse tilfælde hugstområde), indikatorer for lovlig oprindelse samt navn og adresse på købere og leverandører.
  • Risikovurdering:
    Vurdering af risikoen for om træet/træproduktet er ulovligt.
  • Risikobegrænsning: 
    Er der identificeret risiko eller usikkerhed om produktets legalitet, skal der iværksættes procedurer og tiltag, der minimerer risikoen. Fx gennem en audit.

Kontaktpersoner

Allan Tougaard Christensen

Chefkonsulent, Civilingeniør

+45 2019 6383
atc@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer