Kemikalierådgivning

DGE hjælper store såvel som små virksomheder med en lang række opgaver inden for kemikalierådgivning.

 

Det kan være svært at finde hoved og hale i al den komplekse lovgivning, der findes på kemikalieområdet. DGE kan derfor være jeres samarbejdspartner, så I er sikre på, at I efterlever alle lovkrav. Hos DGE hjælper vi store såvel som mindre virksomheder, der står over for forskellige udfordringer. Måske ønsker I en certificering og skal i den forbindelse leve op til bestemte krav. Eller måske har miljømyndigheden været på tilsyn, hvorefter I har modtaget et påbud, som I skal have styr på. Det kan også være, at I ikke selv har kompetencerne, den fornødne viden og ressourcerne til at håndtere konkrete problemstillinger. Uanset hvad, skal I ikke tøve med at kontakte DGE.

 

Rådgivning om håndtering af kemikalier

  • Vi hjælper med generel kemikaliehåndtering, herunder hvilke værnemidler, der skal bruges, når I arbejder med kemikalier.
  • Vi udarbejder kemisk APV (afløser for APB).
  • Vi foretager risikovurderinger.
  • Vi udarbejder basistilstandsrapporter.
  • Vi udformer beredskabsplaner. I den forbindelse kommer vi bl.a. med forslag til, hvordan kemikalierne kan opbevares, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og giver en endelig plan for, hvordan kemikalierne skal håndteres på den bedst mulige måde.
  • Vi udarbejder miljøansøgninger og hjælper herunder med myndighedskontakt og opfyldelse af myndighedskrav.
  • Vi kan også varetage oplæring og instruktion af medarbejdere.
  • Risikovirksomhed. Vi rådgiver industrivirksomheder, der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosive stoffer. De rette forholdsregler forhindrer eller mindsker som minimum effekten og omfanget ved større uheld.

 

Hos DGE kan vi hjælpe med hele såvel som dele af processen, afhængigt af, hvad I har brug for. Uanset om I har brug for rådgivning til en smal og specialistorienteret opgave, eller I har brug for hjælp til hele processen, kan DGE derfor være jeres sparringspartner. Når vi rådgiver jer om håndtering af kemikalier, samarbejder vi med relevante myndigheder. Det er jeres garanti for, at alle gældende lovkrav på området bliver overholdt.

 

Få hurtige og præcise svar

DGE er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for kemi. I vores rådgivning om håndtering af kemikalier ligger vi vægt på at komme med præcise svar, og at hele processen foregår hurtigt, ordentligt og til en konkurrencedygtig pris. Samtidig fokuserer vi på at målrette løsningen til jeres virksomhed, så vi er sikre på, at I kan bruge vores rådgivning fremadrettet.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

      

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Kemikalierådgivning.

Maria Sigsgaard
Projektleder, Kemiingeniør
Direkte: +45 2083 2885
Email: msi@dge.dk