Ledelsessystem

Arbejdsmiljørådgivning

Vores bidrag til en grønnere verden​

Ledelsessystem

Ønsker I at systematisere styringen af jeres virksomhed, kan I med fordel implementere et ledelsessystem. DGE hjælper alle typer virksomheder med at implementere, opdatere og vedligeholde ledelsessystemer.

For mange danske virksomheder kan det være både relevant og effektivt at implementere et ledelsessystem. Ledelsessystemet består af en række værktøjer, der hjælper med at bevare overblikket over de regler og forpligtigelser, der gælder for den pågældende virksomhed. På den måde sikres det, at virksomheden hele tiden er opdateret.

Ledelsessystem efter ISO-standarderne

Opbygges ledelsessystemet efter ISO-standarderne, vil I til enhver tid kunne dokumentere, at der er styr på tingene både med hensyn til kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø.

Den mest udbredte standard er ISO 9001 for kvalitetsledelse. Derudover findes der en række andre standarder, f.eks. for miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001). Et ledelsessystem kan bestå af en eller flere af disse standarder.

Ledelsessystemet kan fremsendes i forbindelse med tilbud og licitationer og endvidere certificeres af et akkrediteret selskab. ISO-standarderne er gældende over hele verden, og netop ved udlandshandler kan det være en fordel at have en international certificering.

Der er således flere gode grunde til at investere i et ledelsessystem samt at få det certificeret.

Sikkerhedsledelsessystem

Bliver din virksomhed pludselig en risikovirksomhed enten som kolonne 2 eller 3 i henhold til Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, kan vi hjælpe med at udfylde sikkerhedsdokumentet eller oprette et sikkerhedsledelsessystem.

Implementering, opdatering og vedligeholdelse af ledelsessystemer

DGE hjælper alle typer virksomheder med at implementere ledelsessystemer fra bunden, men også med at opdatere og vedligeholde eksisterende ledelsessystemer som en del af den daglige drift. 

DGE kan eksempelvis være behjælpelig med afholdelse af intern audit samt deltage ved ledelsens evaluering eller den eksterne audit.

Kvalitetsledelse

DGE kan hjælpe med:

  • at oprette et ledelsessystem inden for en række forskellige standarder
  • at vedligeholde et ledelsessystem
  • at sikre overholdelse af lovgivningen
  • at foretage intern audit
  • at rådgive i forbindelse med ledelsens evaluering
  • at gennemføre en interessentanalyse

Kontaktpersoner

Maria Sigsgaard

+45 2083 2885
msi@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling 

i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer