Lokalplaner og VVM

DGE hjælper blandt andre kommuner med at udarbejde lokalplaner og VVM-redegørelser (Miljøkonsekvensrapporter).

 

I DGE er vi specialister i at udarbejde lokalplaner og VVM-redegørelser. Derfor kan vi være jeres sparringspartner og i løbet af processen give jer gode råd og ideer til, hvilke løsninger der er de bedste på jeres udfordringer.

 

DGE samarbejder med jer om lokalplaner

Hos DGE kan vi være jeres samarbejdspartner, når I skal bruge lokalplaner til udstykning af områder, eller hvis områder skal laves om fra erhverv til boligområde eller fra landzone til by. Vi hjælper med udarbejdelse af forslag til lokalplaner og samarbejder med jer gennem hele eller dele af processen afhængig af jeres behov:

  • Vi samarbejder med jer, når lokalplanprocessen påbegyndes
  • Vi hjælper med at indhente de fornødne tilladelser
  • Vi giver vores besyv med, når lokalplanen skal udarbejdes
  • Vi undersøger f.eks. parkeringsforhold, afvandingsforhold og kirkesigte

I løbet af processen lægger vi vægt på, at I får en masse gode ideer. Samtidig er det vigtigt for os, at vi indgår i en tæt dialog på vej mod den bedst mulige løsning.

 

DGE bistår med VVM-redegørelser

Står I med et projekt, der forventes at påvirke miljøet væsentligt, og hvor der skal udarbejdes en VVM-redegørelse? Så kan DGE hjælpe jer godt på vej. Vi har mange års erfaring med at rådgive i hele VVM-proceduren. Det gælder også, hvis VVM-redegørelsen kommer ekstraordinært, og I derfor har brug for en hurtig sagsbehandling. Vi kan hjælpe i det omfang, der er relevant for jer:

  • Vi deltager i et opstartsmøde
  • Vi udarbejder et VVM-anmeldelsesskema og fastlægger på baggrund heraf, om projektet er VVM-pligtigt. Er det VVM-pligtigt, udarbejder vi et udkast til begrundelse for pligten
  • Vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem VVM-anmeldelsesskemaet og miljøvurderingerne af planerne for det pågældende projekt
  • Vi udformer et oplæg til udsendelse i offentlig høring
  • Vi udarbejder VVM-redegørelsen, herunder bilag og høringsplan

 

I vores samarbejde lægger vi vægt på, at I får et godt tilbud, en god tidsplan, god kvalitet og ikke mindst, at I bliver rådgivet af miljørådgivere, der har mange års erfaring på området. Derfor kan vi hjælpe jer, hvis I er i tidsnød og under arbejdspres.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Lokalplaner og VVM.

Birgitte Winther Pedersen
Projektleder, Miljøingeniør
Direkte: +45 4091 0025
Email: bwp@dge.dk