Lokalplaner

Når lokalplaner er nødvendige for at realisere et byggeprojekt, kan DGE hjælpe jer godt på vej.

 

Skal der udvikles eller bygges nyt på en grund, har I muligvis brug for en lokalplan. Den er nemlig nødvendig for, at I kan få lov at bygge, f.eks. hvis I ønsker at bygge på et område, hvor der ikke er byggeri i forvejen. Med lokalplanen får I en overordnet plan for mulighederne for udvikling på jeres byggeområde, herunder omfang og placering af bebyggelse, og hvordan området må benyttes.

 

DGE hjælper med lokalplaner trin for trin

Hos DGE har vi mange års erfaring med at udarbejde lokalplaner. Det gælder uanset, om jeres byggeområde er omfattet af en eksisterende lokalplan eller ej. Lokalplaner indeholder typisk en projektbeskrivelse, rammebetingelser for området og støjmålinger. Vi er involveret i hele processen i samarbejde med blandt andre arkitekterne på jeres projekt:

  • Vi hjælper jer med opstarten af en lokalplanproces
  • Vi indhenter tilladelser
  • Vi udarbejder lokalplanen
  • Vi gennemgår afvandingsforhold, kirkesigte og parkeringsforhold
  • Vi undersøger, om der er en lokalplan, og om jeres projekt kan realiseres, f.eks. om kommunen ønsker, at der skal udvikles på området
  • Vi varetager al dialog med myndigheder og indhenter nødvendige godkendelser

 

Når DGE hjælper jer med at udarbejde lokalplaner er I sikre på, at jeres byggeprojekt bliver virkeliggjort under hensyn til omgivelserne. Samtidig stemmer projektet overens med kommunens øvrige planlægning.

 

Kom hurtigt i gang med jeres projekt

Med DGE som sparringspartner undersøger vi, hvordan jeres grund udnyttes på den bedst mulige måde i forhold til at skabe et økonomisk overskud på jeres projekt. Vi undersøger, hvad der skal til for at fuldføre jeres drøm for et område, afdækker økonomiske forhold samt klarlægger og godkender betingelser. I vil selvfølgelig gerne i gang med jeres byggeprojekt så hurtigt som muligt. Derfor arbejder vi for, at lokalplanen hurtigt ligger færdig.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Lokalplaner.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk