Højdemodel overlagt kystlinje, veje, teoretiske regnvandsbassiner og afstrømning

Højdemodel overlagt kystlinje, veje, teoretiske regnvandsbassiner og afstrømning