Arbejdsmiljørådgivning

Som arbejdsmiljørådgiver kan DGE hjælpe med alt fra arbejdspladsvurdering (APV) til risikovurdering af virksomheden. Det sikrer medarbejdernes sundhed og sikkerhed, når I som virksomhed tager de rette forholdsregler på arbejdsmiljøområdet.

 

DGE har flere specialister med erfaring i at hjælpe alle typer virksomheder med deres arbejdsmiljø. Fra produktionsvirksomheder og entreprenører til den lille håndværksmester. Uanset virksomhedens størrelse kan vi hjælpe med at overholde reglerne på arbejdsmiljøområdet og informere i god tid om relevante ændringer i lovgivningen.

 

APV, APB, AMO

Som arbejdsmiljørådgiver hjælper vi med at sikre, at jeres arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspladsbrugsanvisning (APB), arbejdsmiljøorganisation (AMO) og arbejdsmiljødrøftelse lever op til myndighedernes krav.

Samarbejdet med arbejdsmiljørådgiveren planlægges med den enkelte virksomhed. Vi kan stå for hele indsatsen med at leve op til myndighedernes krav, eller vi kan hjælpe jer med at skabe et overblik over reglerne på området og rådgive om, hvordan de implementeres i praksis.

 

Interne audits, tilsyn og kurser

Når en virksomhed gennemgås med nye øjne, vil små hverdagshandlinger, der ikke er hensigtsmæssige, ofte blive opdaget. Det kan være vigtigt med hensyn til at forebygge ulykker. Vi kan hjælpe jer med at afholde interne audits i henhold til ISO 45001.

Arbejdsmiljørådgiveren kan også hjælpe med at afholde møder, oplæg og kurser omkring de regler, der er relevante på den pågældende arbejdsplads. Oplægget tilpasses tilhørerne og kan være henvendt til både ledelsen, mellemledere og de ansatte. Arbejdsmiljørådgiveren deltager gerne i sikkerhedsmøder og byggemøder for at kunne give den bedste mulige rådgivning.

 

Vi hjælper virksomheder med

 • Arbejdsmiljørådgivning
 • Sikkerhedsrådgivning
 • Arbejdsmiljøorganisationen, også for skiftende arbejdspladser
 • Implementering af arbejdsmiljøreglerne på alle niveauer
 • Ulykkesforebyggelse
 • Arbejdspladsvurdering inden for kemisk, biologisk, ergonomisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder også risikovurdering og målinger
 • Besigtigelser og tilsyn (due diligence)
 • OHSAS 18001 (arbejdsmiljøledelsessystem)
 • Oprettelse, vedligeholdelse og afholdelse af intern audit
 • Kontrol af overholdelse af arbejdsmiljøreglerne (compliance)
 • Indeklimamålinger
 • Miljøpolitik

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

  

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Arbejdsmiljørådgivning.

Maria Sigsgaard
Projektleder, Kemiingeniør
Direkte: +45 2083 2885
Email: msi@dge.dk