REACH-registrering for FMC – det tidligere Cheminova

Senest den 31. maj 2018 skal virksomheder under den fælles europæiske kemikalielovgivning REACH have godkendt deres håndtering af kemikalier. Det gælder virksomheder i EU, der producerer, importerer eller anvender mere end 1 ton kemiske stoffer om året. Den opgave skal DGE hjælpe FMC med at løse.

 

Cheminova A/S blev i 2015 opkøbt af det amerikanske selskab FMC Corporation. FMC har opretholdt produktionen af kemiske plantebeskyttelsesmidler på Production Site Rønland på Harboøre Tange. Plantebeskyttelsesmidlerne anvendes i landbrug over hele verden.

Da virksomheden producerer og anvender kemiske stoffer, er de blandt dem, der skal have registreret og godkendt, hvordan deres håndtering af kemiske stoffer påvirker mennesker og miljø. Den opgave skal DGE hjælpe FMC med at løse.

I tæt samarbejde med FMC Site Rønlands egne specialister i REACH og EHS skal DGE bidrage til at sikre, at oplysningerne bliver registreret effektivt og korrekt. Ikke mindst at tidsfristen overholdes. Opgaven varetages for DGE af kemiingeniør Dorte Schmieg Toft, der har flere års erfaring med REACH.

– Jeg skal stå for selve datasøgningen og på den baggrund sørge for, at alle de nødvendige oplysninger om Cheminovas kemikalieforbrug bliver tastet ind, registreret og godkendt til tiden. På den måde kan virksomheden være fuldt ud sikre på, at de lever op til de gældende lovkrav på området, fortælle Dorte Schmieg Toft.

Oplysningerne vurderes og godkendes af Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, hvilket ligeledes skal ske inden for registreringsfristen sidst i maj.

 

Om REACH

REACH trådte i kraft i 2007 og er, baseret på tonnage af kemikalierne, blevet delvis implementeret i to tidligere registreringsbølger. I 2010 for tonnager over 1000 ton per år, og i 2013 for tonnager fra 100 til 1000 ton per år. Den kommende registreringsbølge med registreringsfrist 31. maj 2018 vil omhandle det sidste tonnagetrin i REACH fra 1 til 100 ton per år.