Region Nordjylland tildeler DGE 4-årig rammeaftale

DGE har vundet Region Nordjyllands nye 4-årige rammeaftale for afværgeprojekter på boligejendomme med overfladeforurening.

 

DGE har de sidste fire år gennemført afværgeprojekter for Region Nordjylland, som er bygherre på en række afværgeprojekter på boligejendomme med overfladeforurening. Specielt er mange boliggrunde i kystnære områder forurenet med tjærestoffer efter tidligere anvendelse til tjære- og tørreplads for fiskenet. Derudover har en række andre brancher givet anledning til overfladeforurening med f.eks. olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer.

Opgaverne udføres under en 4-årig rammeaftale mellem Region Nordjylland og tre forskellige rådgivere om bygherrerådgivning i forbindelse med afværgeprojekter på ejendomme med overfladeforurening.

Rådgiverne er rangordnet som henholdsvis nr. 1, 2 og 3 afhængig af kvalifikationer og hvem, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. DGE, der er blevet nr. 1 på rammeaftalen, er den første, der får tildelt opgaver i henhold til rammeaftalen, som Regionen skal have udført.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk